Zámek Frýdek - Muzeum Beskyd
Vítáme Vás HistorieExpoziceAkce Diskuze \"" English version

Zámek Frýdek - Muzeum Beskyd
Adresa:  Muzem Beskyd, Hluboká 66
73801  Frýdek-Místek
Telefon:  558 630 051
Email:  muzeumbeskyd@telecom.cz

 
 
 

Poslední aktualizace:  2.5.2006
Poloha tohoto objektu
 

Moravskoslezský kraj, ve městě Frýdek-Místek.
 
Zobrazit detailní polohu

toto je negarantovaný záznam ...
Popis

Gotický hrad z počátku 14. století, přestavěný na renesanční zámek, doplněný barokními přístavbami a úpravami – to všechno je frýdecký zámek. V roce 1918 se z něj natrvalo odstěhovali majitelé s „modrou krví“. Dnes v něm sídlí okresní muzeum, které nabízí mnoho zajímavých expozic a výstav. Zámek však zámkem zůstane, ať v něm sídlí kdokoli. A právě k prohlídce takového zámku vás srdečně zveme.
 
Expozice

 • - BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ - stálá expozice, která poskytuje ucelený obraz o životě v Beskydech a Pobeskydí. Historicko-etnografická část prezentuje nyní na 800 sbírkových předmětů, dokumentujících tradiční zemědělství, řemesla, obchod, železářství a další. Řada originálních přístrojů, hracích skříní a dalších předmětů dokládá zábavu a využití volného času od poloviny 19. století. V přírodovědné části expozice, v níž jsou prezentovány typické biotopy Podbeskydské pahorkatiny a MS Beskyd, je vystaveno 200 druhů ptáků, savců a ryb, 750 různých zástupců hmyzu, 70 vzorků nerostů a hornin a přibližně 100 herbářových položek. K nejcennějším exponátům patří zkamenělina druhohorní cykasové rostliny benetitového typu a dva dermoplastické preparáty savců - losa evropského a medvěda hnědého.
  15hodin. Prodej vstupenek do expozic končí 30 minut před uzavírací dobou.
 • - ZÁMECKÝ OKRUH - prohlídková trasa po frýdeckém zámku. Nabízí zámecké interiéry instalované v reprezentačních prostorách, vyhlídkovou věž - gloriet, kapli sv. Barbory, nově rekonstruovaný Rytířský sál s erby slezské šlechty a další zámecké zajímavosti.
  Prodej vstupenek do expozic končí 30 minut před uzavírací dobou. Zámecký okruh lze navštívit každou celou hodinu kromě 1200hodin.
 • - FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO - stálá expozice v sakristii kaple sv. Barbory. Připomíná skutečnost, že Frýdek patřil k nejznámějším a k nejnavštěvovanějším mariánským poutním místům ve Slezsku.
 • - Historie města Frýdku - Místku - přibližuje vznik a vývoj historického území obou měst, která oddělovala jen "..šumivá, divoká Ostravice". Vzdálená i blízká, historická a zároveň moderní byla a jsou města Frýdek a Místek. Zaslouží si, aby lidé, v nich žijící, byli připomínáni a jejich činy zaznamenávány.
 • - PAMÁTNÍK ÓNDRY ŁYSOHORSKÉHO - stálá expozice věnovaná životu a dílu frýdeckého rodáka, který byl a je světově uznávaným básníkem a překladatelem.
  Otevírací doba: po - pá 800 - 1400, po domluvě i mimo termín.
 • Beskydy, příroda a lidé - Stálá expozice, která poskytuje ucelený obraz o životě v Beskydech a Pobeskydí. Historicko etnografická část nyní prezentuje na 800 sbírkových předmětů, dokumentujících tradiční zemedělství, řemesla, obchod, železářství a další. Řada originálních přístrojů, hracích skříní a dalších předmětů dokládá zábavu a využití volného času od poloviny 19. století.
  V přírodovědné části expozice, v níž jsou prezentovány typické biotopy Podbeskydské pahorkatiny a MS Beskyd, je vystaveno 200 druhů ptáků, savců a ryb, 750 různých zástupců hmyzu, 70 vzorků nerostů a hornin a přibližně 100 herbářových položek.
  K nejcennějsím exponátům patří zkamenělina druhohorní cykasové rostliny benetitového typu a dva dermoplastické preparáty savců losa evropského a medvěda hnědého.
 • Zámecký okruh - Prohlídková trasa po frýdeckém zámku. Nabízí zámecké interiéry instalované v reprezentačních prostorách, vyhlídkovou věž - gloriet, kapli sv. Barbory, nově rekonstruovaný Rytířský sál s erby české šlechty a další zámecké zajímavosti.
 • Frýdek - Mariánské poutní místo - Stálá expozice v sakristii kaple sv. Barbory. Připomíná skutečnost, že Frýdek patřil k nejznámějším a k nejnavštěvovanějším mariánským poutním místům ve Slezsku. V sakristii kaple je instalována výstava: Olejomalby s církevní tématikou. Obrazy zachycují život, smrt a vzkříšení Ježíše Krista, byly vytvořeny v období: konec 18.- konec 19. století, jejich autoři jsou anonymní. Výstava potrvá do 14. listopadu 2004.
 • Frýdek a Místek - Expozice věnovaná historii města Frýdku a Místku. Přibližuje vznik a vývoj historického území obou měst, která oddělovala jen "...šumivá, divoká Ostravice". Vzdálená i blízká, historická a zároveň moderní byla a jsou města Frýdek a Místek. Zaslouží si, aby lidé, v nich žijící, byli připomínáni a jejich činy zaznamenávány.
 • Památník Óndry Łysohorského - Stálá expozice věnovaná životu a dílu frýdeckého rodáka, který byl a je světově uznávaným básníkem a překladatelem.

 
Zajímavost

Před 10 lety zemřel v Bašce Bohumil MAREK ( pseud. Jura Hanys) – básník, vlastivědný pracovník. Stal se členem literárního sdružení „Lašsko perspektywa“. Jeho pozůstalost je uložena ve sbírkách Muzea Beskyd.

V první polovině letošního roku se scházeli členové Beskydské muzejní a vlastivědné společnosti spolu s dalšími zájemci z řad veřejnosti již devatenáctou sezónu na cyklu muzejních a vlastivědných přednášek. Celkem proběhlo 42 akcí, z toho 27 přednášek a besed, dále 4 vlastivědné a archeologické vycházky, samostatně pracoval Geologický kroužek, ten se sešel šestkrát, Archeologický kroužek připravil dvě schůzky, doplněné odbornými přednáškami. Ve spolupráci s Českou archeologickou společností byly připraveny tři akce. Všech akcí se dohromady zúčastnilo 887 zájemců. Na akce vlastivědné společnosti chodilo o něco méně zájemců, nežli v předchozích letech, zároveň nepříznivé počasí velmi ovlivnilo snížení počtu vycházek a exkurzí. Na akcích takřka zcela chybí mládež a jen poměrně málo přicházejí lidé v produktivním věku. Přitom nabídka akcí byla velmi pestrá a dokonce proběhlo několik přednášek, které byly doplněny prohlídkou studijních výstav „Morava a Slezsko – země pokladů“, „Písař píše – tiskař tiskne“ a „Krajina a památky z ptačí prerspektivy“. Nejúspěšnější akcí uplynulého prvého pololetí se stala přednáška „Hrádky a tvrze v Pobeskydí“ (9. května), kterou navštívilo 37 zájemců. Beskydská muzejní a vlastivědná společnost v první polovině letošního roku oslavila deset let svého trvání (a osmnáct let od zahájení vlastivědné činnosti v muzeu) a k tomuto výročí také připravila jubilejní sedmistou akci doplněnou malou studijní výstavou. Další přednášky, besedy a exkurze jsou připravovány počínaje měsícem září.

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek vydalo další svazek katalogové řady vycházející z jeho sbírkových fondů. Jeho název zní Katalog sbírky brouků III - Carabidae. Tento svazek, který čeleď střevlíkovitých uzavírá, navazuje na předchozí dva svazky a kromě doplňku k nim obsahuje faunistické údaje o výskytu dalších 135 druhů střevlíkovitých brouků v oblasti Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny. Údaje jsou opět doplněny přehlednými mapami v systému čtverců faunistického mapování. Katalog v ceně 25,- Kč lze zakoupit v pokladně muzea, kde je v omezeném rozsahu k dostání i předchozí svazek. Doporučujeme všem zájemcům o faunu naší oblasti.
 
Erby v Rytířském sále
 
Základ k reprezentativní sbírce znaků slezské šlechty byl dán pravděpodobně za posledních šlechtických majitelů, kdy frýdecký zámek patřil Těšínské komoře a tím i Habsburkům. Frýdecké panství koupila v roce 1797 arcivévodkyně rakouská a kněžna těšínská Marie Habsburská.
Podle jednotné úpravy erbů, tj. rozlišení velkých a malých formátů na základě společenské prestiže jednotlivých rodů, totožného rámování a v neposlední řadě i z jejich počtu lze usuzovat, že znaky byly zhotoveny na zakázku. Původně se předpokládalo, že právě pro tento reprezentační sál frýdeckého zámku, dnes na základě archivních materiálů usuzujeme, že zakázka byla zadána pro výzdobu těšínské radnice. Po realizaci zakázky však byly erby umístěny v sále frýdeckého zámku.
Za vnější jednotností 37 znaků se skrývají i odlišnosti. Je to například jazyk příslušných textů a různé druhy písma. Dva znaky nesou český text a jsou datovány letopočty 1704 a 1751, ostatní novější jsou psány německy. Letopočty uvedené na erbech však nevyjadřují rok zhotovení, nýbrž datum, ke kterému se vztahují údaje v textu. To znamená, že malíř, respektive více autorů, vycházel z různých předloh, které přesně napodobil.
Jediných městských erbem je znak města Těšína, datovaný 1828. Dva erby patří členům habsburského rodu Albrechtu Kazimírovi a Karlu Ludvíkovi, kteří vlastnili komoru těšínskou. Ostatní znaky patří více i méně známým slezským rodům, z nichž některé měly své majetky také v Čechách a na Moravě.
Před 95 lety se narodil na Hukvaldech Jan Václav SLÁDEK - malíř, ilustrátor, spisovatel. Uměleckou tvorbu soustředil od počátku na rodný kraj a ostravský region. Hlavním zdrojem inspirace v jeho výtvarné i literární tvorbě byla Janáčkova hukvaldská tématika. Jeho pozůstalost je uložena ve sbírkách Muzea Beskyd.
Před 75 lety se narodil ve Frýdlantu nad Ostravicí narodil PhDr. Viktor KUDÉLKA, CSc. - literární historik. Badatelský a překladatelský zájem soustředil na slavistiskou oblast - slovinskou literaturu. Z české literatury věnoval pozornost dramatické tvorbě- především dílu K. Čapka a bratří Čapků. Zájem o divadlo, film, lidovou zábavu jej přivedl k napsání několika publikací o české operetě 30.a 40 let 20. století.
Před 65 lety se narodil ve Frýdku-Místku Evžen ZÁMEČNÍK - hudební skladatel. Od roku 1994 je ředitelem brněnské konzervatoře. V roce 1975 vznikla jeho kantáta "Tam pod horami, pod vysokými" pro … na verše P. Bezruče, dále je autorem 2 oper: Ferda Mravenec a Brouk Pytlík. Nevyhýbá se ani zábavné a taneční hudbě. Je autorem muzikálu Rychlé šípy ( 1992).
Před 15 lety zemřel František JULINA - malíř, kreslíř. Usiloval o určité výtvarně básnické přetvoření přírodních jevů. Zpracovával prosté motivy ze svého okolí a vytvářel díla podivuhodné krásy. Vždy byl svébytným tvořivým autorem. Jeho pozůstalost je uložena ve sbírkách Muzea Beskyd.

 
Kulturní akce


Zobrazit také loňské akce ...

   
  Otevírací doba

  Celoročně: úterý, středa, pátek 800 - 1200, 1230 - 1600
  čtvrtek 800 - 1200, 1230 - 1700
  sobota, neděle 1300 - 1700

  Studijní knihovna:
  pondělí, úterý, pátek 900 - 1100, 1300 - 1430
  čtvrtek 900 - 1100, 1300 - 1600

  Památník Ó. Lysohorského:
  pondělí - pátek 800 - 1400
  Jindy pouze po předchozí dohodě.
   
  Prohlídkové okruhy

  Prohlídková trasa po frýdeckém zámku. Nabízí zámecké interiéry v reprezentačních prostorách, vyhlídkovou věž – gloriet, kapli sv. Barbory, nově rekonstruovaný Rytířský sál a další zámecké zajímavosti.
  Zámecký okruh je od 16. 4. 2003 zkrášlen orchidejemi, které muzeu zapůjčil místecký pěstitel p. Mitura. Zde budou květiny umístěny až do odkvětu.
   

   

   
   
  Foto, kamera

  zdarma * zdarma
   
  Bez bariér


   
  Parkování

  100 m * 100 m
   
  Provozovatel

  Muzeum Beskyd ve Frýdku-Místku
   

    


   

   
  Vyhledat možnosti ubytování ...
   
   
   

   

   

   
   
   
     Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
   
     Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
     Všechna práva vyhrazena © 2000-2015