Mapa Česka Jednorázové akce Stálé expozice Pohledy s hrady a zámky Panofotky Diskuzní fórum Naše služby Přidat objekt English version
Hrady, zámky a jiné památky Muzea a galerie Hotely, penziony a jiné ubytování Restaurace English version

 
 
   
 Tato sekce    Náš tip

   Vyhledat
   Nalezeno
   Detaily památky
 
Jakoukoli fotografii z této či libovolné jiné stránky našeho serveru můžete poslat jako elektronickou pohlednici, stačí na ni klep-nout.
 
 

 
 • Poslední prohlídka začíná obvykle délku jedné prohlídky před koncem otevírací doby.
 • Vstupné: plné, snížené (např. děti, studenti, důchodci), ci-zinci plné, cizinci snížené (zpravidla s cizojazyčným výkladem).
   
 • Seznam doporučené literatury získáte po klepnutí na odkaz.

 
 
 
 • Oblastní muzeum - jezuitský areál Chomutov,   okres Chomutov
Adresa:  Palackého 86
43001  Chomutov
Telefon:  474 651 251
Email:  muzeumcv@pvtnet.cz

 
 
 

Poslední aktualizace:  12.1.2006
Poloha tohoto objektu
 


 

 
toto je negarantovaný záznam ...
Popis

Historie muzea: Osmdesát let je v životě lidském dlouhá doba. Z pohledu muzea - instituce, která se stará o tisíciletý odkaz předků - to ovšem zase tak dlouhý čas není. První zmínka o chomutovském muzeu se datuje k roku 1851, kdy "...vrchní učitel Anton Hübel věnoval obci svou sbírku mincí pro zlepšení práce gymnázia a jako příspěvek k založení muzea..." Ovšem ještě šedesát let trvalo, než se město začalo touto myšlenkou zabývat vážně.Zasedání obecního výboru z 25. února 1911 se usneslo "se šlechetnou jednomyslností" na založení, podpoře a vybavení Městského muzea pro chomutovský a šebestiánský okres a Muzejní společnosti Chomutov a ustavilo společný obecní a muzejní správní výbor. Ustavující schůzi "Muzejní společnosti Chomutov" svolal starosta dr. Ernest Storch na 19. říjen 1911. V chomutovském divadle byla za účasti asi 45 přítomných zvolena patnáctičlenná rada, v jejímž čele stál c. k. finanční rada Franz Schindler, projednány a schváleny stanovy a roční členský příspěvek.
Provoláním z ledna 1912 společnost vyzvala „vlastence všech profesí a stavů“ ke spolupráci a shromažďování různě rozptýlených přírodních a kulturních památek z města a okolí a jejich ukládání na jednom místě. Byla vytvořeno oddělení historické a prehistorické, oddělení pro umění a umělecké řemeslo a knihovna se sbírkou rukopisů a listin.Záhy se začalo scházet mnoho darů od jednotlivců i institucí. Městskou radou byla společnosti přidělena místnost na radnici, která však brzy svou kapacitou nestačila. Vedení města projevilo pochopení a dalo pro muzeum k dispozici další tři místnosti a také Mnišský dvorek. Přesto trvalo celých dvanáct let, než se nashromáždil dostatek exponátů.Městské muzeum bylo 8. září 1923 za nebývalého zájmu poprvé otevřeno veřejnosti. Vedením byl pověřen plukovník ve výslužbě Moritz Schrötter. Od roku 1932 se stal ředitelem muzea dr. Rudolf Wenisch, od dvacátých let městský archivář. Svou jasnou koncepcí a odbornou erudicí nadlouho předurčil rozsah sbírek a charakter moderní muzejní a archivní práce. Muzeum nezaměstnávalo stálé odborné pracovníky, ale smluvně pro něj pracovala řada ve své době uznávaných odborníků (např. pražský historik umění Josef Opitz, archeolog Helmut Preidl). V roce 1937 měla Muzejní společnost 233 členy, kteří se podíleli na mnoha aktivitách, zejména pak na vydávání chomutovské vlastivědy (Heimatkunde). Největší a nejzdařilejší akcí bylo uspořádání výstavy gotického umění severozápadních Čech v r. 1928, která se stala základem dnešní expozice. Muzeum postupně představilo i barokní a rokokové sbírky, český porcelán, miniatury a rovněž díla žijících výtvarných umělců. Velmi dobře pracovalo i prehistorické a přírodovědné oddělení. Poválečné období přineslo zásadní změny dosavadního úzkého vztahu muzea ke svému městu. Dr. Wenisch, ač nechtěl, odešel v říjnu 1946 do odsunu. Od léta 1945 zastával funkci ředitele akademický sochař Alois Klouda, který měl opět zpřístupnit sbírky veřejnosti. K tomu došlo 28. září 1946. Postupné bu ...
 
Zobrazit celý text tohoto popisu

 
Expozice

 • - - Gotika severozápadních Čech - nejcennější soubor plastik a oltářní malby v Krušnohoří, celoročně, radnice - přední sál
 • - - Historická lékárna, - nábytek a vybavení lékárny z kláštera alžbětinek v Kadani, celoročně, radnice levý malý sál
 • - - Minerály a horniny Krušných hor -mineralogický kabinet exponátů z geologické sbírky, celoročně, gymnázium malý sál
 • - - Květena Krušných hor - fotografie krušnohorské flóry, celoročně, gymnázium chodba
 • - - Pohledy do pravěku Chomutovska - archeologické nálezy a rekonstrukce z předslovanského období, celoročně, gymnázium velký sál

 
Zajímavost

Fialův mechanický betlém, vyhlídka z terasy Hvězdářské věže
 
Kulturní akce


Nezobrazovat loňské akce ...

 • 22.11.2003 - 11.01.2004  Vánoce v muzeu   - betlémy historické a současné, radnice zadní, pravý malý sál
 • 11.12.2003 - 24.01.2004  Cukr, prosím?   - balené cukry ze sbírky Olgy Maděrové, gymnázium dolní sál
 • 01.01.2004 - 28.02.2004  Práce a život v Krušných horách I.   - vlastivědná výstava řemesel , lidových zvyků a kultury, gymnázium horní sál
 • 01.01.2004 - 23.10.2004  Práce a život v Krušných horách II.   - vlastivědná výstava řemesel , lidových zvyků a kultury, gymnázium horní sál
 • 24.01.2004 - 13.03.2004  Tibet před 50 lety   - fotografie J. Vaniše a Vl. Síse z cesty do Lhasy před 50 lety, radnice zadní, pravý malý sál
 • 05.02.2004 - 27.03.2004  Panenky paní Anny   - originální tvorba Anny Šlesinger, gymnázium dolní sál
 • 11.02.2004 - 11.02.2004  Židovské svátky Purim, Jom Kipur, Chanuka   - Společná setkání pořádaná s židovskou obcí, gymn. Popelův sál
 • 19.02.2004 - 27.03.2004  Představuje se Oederan   - pozvánka do známého parku miniaturních staveb, radnice oratoř
 • 09.03.2004 - 18.04.2004  Krásy Číny   - přírodní divy, kultura a lidé v 60 fotografiích čínských autorů, gymn. horní sál
 • 27.03.2004 - 12.06.2004  Austrálie - země opálů   - Výstava australských drahých opálů a opalografických fotografií Jána Babiara, radnice zadní, pravý malý sál
 • 03.04.2004 - 08.05.2004  Muzea sobě   - Restaurované exponáty pro Městské muzeum v Kadani, gym. dolní sál
 • 14.04.2004 - 30.10.2004  Ilja Sajner, hvězdy a ostrovy   - dílo malíře a mystika v souznějícím prostoru, hvězdářská věž
 • 16.04.2004 - 25.04.2004  "Böhmische Woche" ve Schlettau   - Druhý ročník společně pořádané akce: zámek Schlettau (Sasko)
  -výstava Přísečnická mincovna 16.4.-16.5.
  -koncert pěveckého sboru z Litvínova 17.4.
  -společné malování členů Malířského společenství s německými výtvarníky 17.4.-18.4.
  -přednáška "Příroda Krušných hor" 22.4.
  -komorní koncert souroz. Formanových 24.4.
 • 17.04.2004 - 30.10.2004  Muzejní zbrojnice   - historické zbraně v oratoři kostela sv. Kateřiny, radnice
 • 17.04.2004 - 30.10.2004  Lapidárium plastik   - kamenné artefakty s vůní léčivek, Mnišský dvorek
 • 17.04.2004 - 17.04.2004  Den památek a sídel   - Den otevřených dveří se slavnostním zahájením, gymn. park
 • 01.05.2004 - 01.05.2004  Harmonie prostoru   - Vl. Marek a R. Benda zahrají na tibetské mísy,zvonky, steel drum a šengy, kostel sv. Kateřiny
 • 22.05.2004 - 29.08.2004  VI. Bienále Malířského společenství - Něžná   - Výtvarníci a moderní krajka pro kongres OIDFA, gym. horní a dolní sál
 • 12.06.2004 - 30.10.2004  Válečné loďstvo Rakousko-Uherska   - Obří modely Zd. Tollara a dokumentace flotily, kostel sv. Kateřiny
 • 26.06.2004  Přísečnice - potopená, ale nezapomenutá   - Výstava krajanů z Lohr a. M. o ztraceném rodném městě, radnice zadní pravý sál
 • 26.06.2004 - 26.06.2004  Křest knihy o Přísečnici a autogramiáda autorů   - Nová česko-německá publikace k výstavě, radnice zadní sál
 • 26.06.2004 - 26.06.2004  22. Muzejní léto   - Slavnostní zahájení tradiční letní nabídky, radnice
 • 09.09.2004 - 16.10.2004  Pojďte na houby!   - Výstava hub s mykologickou poradnou dr. Rotha, gymn. dolní sál
 • 11.09.2004 - 30.10.2004  Zbraně a zbrojíři   - Velká výstava historických i současných palných zbraní, radnice zadní sál
 • 11.09.2004 - 12.09.2004  Dny evropského kulturního dědictví (EHD)   - víkend otevřených dveří
 • 18.09.2004 - 30.10.2004  Obce Chomutovska   - Výstava regionální historie, radnice pravý, malý sál
 • 30.09.2004 - 30.09.2004  Židovské svátky Purim, Jom Kipur, Chanuka   - Společná setkání pořádaná s židovskou obcí, gymn. Popelův sál
 • 23.10.2004 - 31.12.2004  Skejuša, naše láska   - Ves odkud pocházíme žije dál, gymn. dolní sál
 • 20.11.2004 - 08.01.2005  Vánoce v muzeu   - Betlémy stále živé, radnice, zadní, pravý, malý sál
 • 25.11.2004 - 25.11.2004  Svátek sv. Kateřiny   - Ekumenická mše k uctění patronky města, kos. sv. Kateřiny
 • 27.11.2004 - 18.12.2004  Sobotní matiné v muzeu   - 27. 11., 4. 12., 11. 12., 18. 12. - předvánoční zpívání, radnice přední sál
 • 03.12.2004 - 03.12.2004  Soutěž znalostí o historii   - Finále oblastní školní soutěže Domu dětí a mládeže , gymn. Popelův sál
 • 16.12.2004 - 16.12.2004  Židovské svátky Purim, Jom Kipur, Chanuka   - Společná setkání pořádaná s židovskou obcí, gymn. Popelův sál
 
Otevírací doba

Radnice: út-pá 1000 - 1700, so 1000 - 1400, v létě ne 1300 - 1700
Gymnázium: út-pá 900 - 1700, so 900 - 1400
Hvězdářská věž: poslední sobota v měsíci v celé hodiny provozu gymnázia.
 
Vstupné

plné 15,-, děti 7,-, kolektivy 5,- rodinné 30,- celodenní opakované příplatek 50%, pro obě budovy příplatek 50%, členové AMG zdarma.
 
Doplňkové služby

Prodej publikací, suvenýrů, na radnici posezení u kávy
 
Foto, kamera

ano - dle dohody
 
Bez bariér

Pouze přízemí budovy jez. gymnázia
 
Parkování

ano - ano 50 m
 
Provozovatel

Zřizovatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
 
Vlakbus

Stanice bus: ano (0,5 km)
Stanice vlak: Chomutov-nádraží
Chomutov-zastávka (1,5 km
0,7 km.)
Vyhledat autobusové spojení
Vyhledat vlakové spojení

 
 

  


 

 
Vyhledat možnosti stravování ...
 


 

 
Vyhledat možnosti ubytování ...
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
   Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
 
   Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
   Všechna práva vyhrazena © 2000-2015