Organizace není muzeem neboť nevlastní sbírky. Zajišťuje obnovu, údržbu a správu svěřeného nemovitého majetku, zejména historických památek a parkových ploch pro jejich aktivní využívání a zpřístupňování veřejnosti.