Zámek Kačina patří mezi nejvýznamnější stavby empírové architektury v Čechách. Dal ho postavit hrabě J. R. Chotek. Zámek je obklopen přírodním parkem. V suterénu zámku je instalována expozice vývoje zemědělské výroby v Českých zemích, přízemí je věnováno historickému interiéru - Sídlo šlechtického velkostatku a expozice v prvním patře dokumentuje zpracování zemědělských produktů. Prohlídkové okruhy dále tvoří Chotkovská knihovna s divadlem, obrazárna s malířským ateliérem a historická lékárna s výrobnou léků.