Zámek Ohrada byl postaven v letech 1708-13 v barokním slohu pro knížete Schwarzenberka, aby sloužil pořádání honosných honů a loveckých slavností. Již v roce 1842 bylo v zámku zřízeno lesnicko-lovecké muzeum. Objekt je obklopen rozlehlou oborou a v jeho těsném sousedství je malá zoologická zahrada. V prostorách zámku je možno shlédnout expozice života lesa a pěstování lesních porostů, těžby a dopravy dřeva, historické zbraně a unikátní trofeje jelenovitých, sbírky dokumentující vývoj rybářství a rybníkářství.