Církevní část areálu bývalého Přemyslovského hradu s katedrálou sv. Václava, vrcholně gotickou křížovou chodbou a pozdně gotickou kaplí sv. Jana Křtitele. Od roku 1141 sídlo olomouckých biskupů a kapituly.Z původního románského biskupského paláce se zachovaly dvě obvodové zdi s bohatě zdobenými sdruženými okny a fragmentem krbové římsy. V křížové chodbě a kapli významný cyklus nástěnných maleb z počátku 16. století. Z expozice např.: románské architektonické články a reliéfy, původně součásti výzdoby baziliky sv. Václava a biskupského paláce, kamenné gotické plastiky, kopie archeologických nálezů, mincí, pečetí a iluminovaných rukopisů z 12. století.