Původně raně gotický hrad, založený Hronem z rodu Načeraticů. Z původního gotického opevnění se rozrostl do poměrně rozsáhlého pevnostního celku. K nejvýznamnějším majitelům patřili např. český král Jan Lucemburský, rod Smiřických ze Smiřic, Ottavio Piccolomini a Petr Biron vévoda Kuronský a Zaháňský a jeho dcera Kateřina Vilemína kněžna Zaháňská. Z expozice např.: dva soubory bruselských tapiserií z poloviny 17. století, sbírka květinových zátiší, expozice věnovaná rodu Kuronských, zámecká knihovna čítající téměř 30.000 svazků, aj.