V muzeu se nachází Historickovlastivědná expozice Chotěboř náš domov podávající výklad o historickém vývoji města Chotěboř do roku 1945, expozice Osobnosti Chotěboře jež seznamuje s nejvýznamnějšími osobnostmi města a expozice Okresní hejtmanství Chotěboř prezentující region bývalého Okresního hejtmanství se zaměřením k historii jednotlivých obcí.