Gotický hrad založený v roce 1356 Karlem IV. sloužil především k zabezpečení zemské hranice, ochraně nedalekých zlatých dolů, Zlaté stezky vedoucí z Bavorska do Čech. Kašperk byl sice hradem královským, ale v držení jej drželi tzv. zástavní držitelé. Hrad nebyl nikdy dobyt. Od 2. poloviny 16. století Kašperk značně chátral až jej jako zpustlý v roce 1617 od krále Matyáše odkoupilo město Kašperské Hory. Z expozice např.: Dějiny a stavební vývoj hradu, sochařství a malířství doby Karla IV. a Václava IV., těžba zlata v oblasti Kašperských Hor a archeologické nálezy z Kašperku a okolí.