Středověký hrad, v 16. stol. přestavěný na renesanční zámek, po požáru byl na přelomu 17. a 18. stol. přestavěn v raně barokním stylu. Ze zámku je „jedinečný“ výhled na povrchové hnědouhelné doly.