Na místě dnešního zámku stávala od 13. století vodní tvrz, jejímiž majiteli byli páni z Lomnice. Na renesanční zámek ji nechal přestavět v 70. letech 16. století Václav Berka z Dubé. Základní kolekce vystavovaných sbírek (vycpanin či preparátů) vznikla již v 1. polovině 19. století. Nedaleko zámku jsou zbytky větrného mlýna holandskéhot typu.