První zmínka o hradu se datuje k letům 1061 - 1067, tzn. že Bítov je jeden z nejstarších hradů v České republice. Původně dřevěný hrad, zbudovaný jako dědic sídlištního hradiska, byl jako zeměpisný hrad, střežící jižní hranici země, nahrazen brzo hradem kamenným. Bítov, který býval centrum jednoho z šesti moravských krajů, se po vymření Přemyslovců dostává v roce 1307 na víc než dvě stě let do rukou nezkrotných Lichtemburků. Za nich vzniká, v roce 1334, jádro dnešní hradní kaple Nanebevzetí Panny Marie a v základě i dnešní hradní palác, obě vstupní věže, štítová zeď i jižní křídlo. Na přelomu renesance a baroka dostává Bítov ve hmotě již dnešní převážně horizontální vzhled s jedinou vertikálou štíhlé strážní věže. Mezi lety 1811 - 1863 byl již pustnoucí hrad za hrabat Františka a jeho syna Jindřicha z Daunů konečně upraven do dnešní, převážně novogotické podoby.