Obec Týnici získal klášter Plasy v roce 1230 a brzy poté je zde doložen kostel s uctívanou sochou Panny Marie. Živá poutní úcta k "Panně Marii od anděla pozdravené" zde přetrvávala i v dalších stoletích a kvetla i po husitských válkách, kdy okolní kraj náležel světské vrchnosti. Z expozice např.: Historický vývoj severního Plzeňska, Etnografická expozice, Vznik Československa, Umělecká a užitá litina plaské železárny, pamětní síň kralovické rodačky Marie Uchytilové, aj.