Velká synagoga, která je třetí největší na světě byla postavena židovskou církevní obcí z dobrovolných penežitých darů a pojme 2000 návštěvníků.