Město Nepomuk leží v malebné kotlině pod původně starobylým hradem, později Zelenohorským zámkem. Historie města je spjata s významným cisterciáckým klášterem pomuckým, založeným roku 1144. Nepomucké muzeum vznikalo od roku 1959 shromaďováním historických předmětů několika místních nadšenců v čele s Jaroslavem Týkalem. V muzeu naleznete kromě předmětů pocházejících přímo z Nepomuko a blízkého okolí, vyjadřující život a styl místních občanů také předměty z depozitáře Západočeského muzea Plzeň. Najdete zde rozsáhlou expozici regionálního charakteru, barokního umění, cínových a kovářských prací a zejména sv. Jana Nepomuckého.