První zmínky o historii hradu v Jevišovicích pocházejí z 80. let 13. století, kdy jej naproti dnešního Starého zámku zbudoval Boček z Kunštátu. Na počátku 15. století vlastnil Jevišovice odpůrce císaře Zikmunda a vévody Albrechta Rakouského Hynek z Kunštátu zvaný Suchý čert. Od začátku 20. let 15. století byly Jevišovice jednou z bašt husitství na jihozápadní Moravě. Hrad byl ale dobyt a rozbořen. Nové hradní sídlo vyrostlo na protějším břehu řeky Jevišovky v místě dnešního Starého zámku někdy kolem poloviny 15. století. Z expozice např.: Historický vývoj Jevišovicka, Zpřístupněný depozitář lidového nábytku, Umění skalních maleb, aj.