Barokní zámek, původně renesanční, postavený Václavem Budovcem z Budova, po bitvě na Bílé hoře ve vlastnictví Albrechta z Valdštejna. Součástí areálu je i komplex kapucínského kláštera, kostela Tří králů a kaple sv. Anny dokončené začátkem 18.stol. Zachovaly se zde četné sbírky porcelánu, původní zařízení, zámecké divadlo, duchcovská knihovna a hrobka s ostatky generalissima Albrechta z Valdštejna. Nejdůležitější událost, která se odehrála v roce 1833 byla schůzka Svaté aliance za účasti císaře rakouského Františka I., ruského cara Mikuláše I. a pruského prince Fridricha Viléma. Na této schůzce byla upevněna absolutistická moc Rakouska - Uherska, Ruska a Pruska proti demokratizačním procesům přicházejícím z Francie.