Muzeum Krupka
Vítáme Vás HistorieExpozice Diskuze \"" English version

Muzeum Krupka




Adresa:  Husitská 21
41741  Krupka
Telefon:  417 862 042
Email:  info@muzeum-teplice.cz

 
 
 

Poslední aktualizace:  27.3.2006
Poloha tohoto objektu
 

Ústecký kraj, vzdušnou čarou 5 km severně od města Teplic.
 
Zobrazit detailní polohu

toto je negarantovaný záznam ...
Popis

Krupské muzeum založila v roce 1919 místní muzejní společnost. Obsah expozic se týkal především hornictví. Tehdejší návštěvníci zde mohli zhlédnout vybavení rudného dolu, specializované řemeslné nářadí a další doklady o tehdejší řemeslné výrobě. Od roku 1945 patřilo po právní stránce městu a v roce 1976 přešly sbírky krupského muzea do péče tehdejšího krajského muzea v Teplicích, které zde v roce 1982 otevřelo novou expozici těžby a zpracování cínu. Po letech nastala potřeba expozici pozměnit. V roce 1995 se v Krupce instalovala stálá expozice věnovaná bohaté historii města a rudnému dolování. Expozice se nachází v druhém patře muzejní budovy. Přízemí a první patro obsahují stálou výstavu historie místního hasičského sboru a přírody severozápadních Čech. Celé druhé patro představuje dějiny města od dob prvních osídlenců do poloviny 90. let 20. století. Co do počtu vystavených exponátů se jedná řádově o 800 cínových předmětů, na 200 obrazových materiálů a na 300 dvojrozměrných a trojrozměrných historických předmětů. Nejstarší doklady pocházejí z mladší doby kamenné, z cínových předmětů patří k nejstarším exponátům např.: víko cínové rakve z roku 1600 či kalendář z roku 1636. k vidění je i model rudného dolu, vytvořený již pro předválečné muzeum. Historie Krupky je úzce spjata s důlní činností, povrchovou i hlubinou. Expozice představuje nejen vývoj hornictví v Krupce a v jejím blízkém okolí, ale i samotné rudy v surovém nebo zpracovaném stavu.
 
Expozice

  • Krupka a cín - Je soustředěno přibližně 600 trojrozměrných exponátů. Expozice je zaměřena na místní dějiny od pravěku po současnost a souběžně na těžbu a zpracování cínu a především na prezentaci cínařských výrobků.
  • Příroda severozápadních Čech - Jsou v zoologické části vystaveni bezobratlí i obratlovci. Shlédnete zde na 1200 preparovaných živočichů. Expozice je rozdělena do čtyř celků: zvířena vod a blízkého okolí, zvířena lidských sídel, dvorů, zahrad a parků, zvířena otevřené krajiny a zvířena lesů Krušných hor a Českého středohoří. Součástí přírodovědné expozice je prezentace 200 druhů velmi zdařilých modelů hub jedlých, nejedlých a jedovatých, které se vyskytují v Krušných horách a Českém středohoří.
  • Geologie - Expozice o přírodě severozápadních Čech je pro omezený prostor pojata jen užší oblast východních Krušných hor, zejména rudní ložiska na Teplicku, tedy oblast Krupky a Cínovce. Expozice je doplněna geologickou mapou oblasti a ukázkami knih a publikací, zabývajících se zdejšími rudními ložisky.
  • Mineralogie - Je vystavena řada minerálů, které se v historii v oblasti těžily. Kasiterit neboli cínovec je hlavním nerostem zdejších ložisek. v současné době již žádná těžba v oblasti Krušných hor neprobíhá.
  • Paleontologie - Expozice neživé přírody představuje ucelený obraz zkamenělin všech geologických útvarů zastoupených v okrese Teplice.

 
Zajímavost

V přízemí muzea ukázka rudného dolu – štoly; expozice historie dobrovolného hasičského sboru v Krupce s více jak 130 letou tradicí.
 
Kulturní akce

V současné době se v tomto objektu nekonají žádné kulturní akce, případně nás o nich jejich pořadatel neinformoval. 
Otevírací doba

Celoročně: středa - neděle 930 - 1630
Jindy pouze po předchozí dohodě.
 
Vstupné

16,- plné * 8,- snížené
 
Prohlídkové okruhy

Samostatně.
 

 

 
 
Doplňkové služby

Rezervace prohlídek.
 
Foto, kamera

ne * ne
 
Bez bariér

ano
 
Parkování

20 m (zdarma) * 20 m (zdarma)
 
Provozovatel

Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace
 
Vlakbus

Stanice bus: Krupka město (500 m)
Stanice vlak: Bohosudov (2 km)
Vyhledat autobusové spojení
Vyhledat vlakové spojení

 
 

  


 

 
Vyhledat možnosti ubytování ...
 
 
 

 

 

 
 
 
   Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
 
   Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
   Všechna práva vyhrazena © 2000-2015