Muzeum Jana Amose Komenského
Vítáme Vás HistorieExpoziceAkce Diskuze \"" English version

 
 
   
 Poloha
Poloha tohoto objektu
 Reklama
 
 Anketa
  Jste spokojen(a) s rychlostí načítání těchto stránek?
 
Ano  (20943)
Ne  (4446)

 Kontaktujte nás
  Napište nám - jakýkoli svůj názor na náš server.
Oznamte chybu - je-li kdekoli na našich stránkách chyba, budeme velmi rádi, když nám to sdělíte.
Přidejte záznam - do jakékoli z našich sekcí, a to zdarma.
 
 
 
Kulturní akce

 

Nezobrazovat loňské akce

 • 25.10.2002 - 01.01.2003  „730 let od povýšení Uherského Brodu na královské město“   - výstava ze sbírek MJAKUB. Velký výstavní sál a Ateliér muzea vernisáž výstavy: Vystoupení skupiny historického šermu
  (Atrium nebo Sloupový sál muzea)
  Autor výstavy - Mgr. Radek Tomeček společně se správci depozitářů - Alexandrou Zpurnou a Janem Gazdíkem a také ve spolupráci s výtvarnicí muzea Alexandrou Malůšovou připravují výstavu zaobírající se obdobím od r. 1272 do XX. století. Ve XIII. století bylo Přemyslem Otakarem II. povýšeno město Uherský Brod na královské. K tomuto titulu se město hrdě hlásilo ještě na konci XIX. století. Přehled historie města z dob, kdy patřilo králům, přes doby kdy náleželo šlechtickým rodům (hlavně Kunovicové a Kounicové) až po XX. století je obsahem výstavy sestávající z odborných textů, historických dokladů, fotografií, ale především sbírkových předmětů reprezentující daná století.

 •  
 • 06.12.2002 - 05.01.2003  „Betlémy slováckého regionu“   - vernisáž 17 hod. Jako každoročně od r. 1999, i letos se chce muzeum připravit na dobu Vánoc v duchu starodávných lidových tradic a také tyto tradice přiblížit veřejnosti. Vyřezávání betlémů, příprava vánočních ozdob, pokrmů ap. - to vše se může stát náplní vzájemného setkání muzeum - veřejnost v letošním předvánočním čase. Exponáty pro výstavu betlémů zajišťuje p. František Čagánek žijící v Novém Hrozenkově na Valašsku.

 •  
 • 07.01.2003 - 23.03.2003  730 let od povýšení Uherského Brodu na královské město   - výstava muzejních sbírek a dosud nepublikovaných fotografií. Velký výstavní sál, výstava sestává z 18 tematických celků: Uherský Brod ve 13.-17. století, Město Uherský Brod, Kostel Nanebevzetí Panny Marie při dominikánském klášteře, Kostel sv. Jana Křtitele, nyní chrám Mistra Jana Husa, Farní chrám Neposkvrněného početí Panny Marie, Uherskobrodské školství, Horní náměstí, Dolní náměstí, Spolky a úřady, Sport v Uherském Brodě, TJ Sokol, TJ Orel, Řemesla a průmysl v Uherském Brodě, Kounicové, První světová válka, Druhá světová válka, Židovská obec v Uherském Brodě a v období II. světové války. Převážnou část výstavy tvoří archivní fotografie Uh. Brodu - některé fotografie jsou vystaveny poprvésoučástí instalace je také dlouhodobá expozice v ateliéru muzea Starožitnosti Uherskobrodska.

 •  
 • 28.02.2003 - 04.03.2003  Fašank 2003   - 16. ročník festivalu masopustních tradic v obci Strání na Uherskobrodskupořádá Obec Strání za odborné spolupráce Muzea JAK.

 •  
 • 04.03.2003 - 18.05.2003  Úvodnice a kútnice   - výstava lidových textilií (18. - 20. století) z depozitářů muzea.

 •  
 • 22.03.2003 17:00  Koncert barokní hudby   - v interpretaci na dobové nástroje - Baroque trio, Sloupový sál muzea.

 •  
 • 28.03.2003 18:00  Autorské čtení z povídkové tvorby Josefa Holcmana a Pavla Popelky   - spoluúčinkují CM Ženičky a Ženský sbor z Hluku Klebetnice, součástí autorského čtení bude i autogramiáda knih J. Holcmana, Sloupový sál muzea.

 •  
 • 04.04.2003 17:00 - 27.09.2003  Nech brouka žít   - netradiční entomologická výstava pro děti a mládež - preparovaný hmyz, terária, mikroskopy a film Mikrokosmos, obrázky Ondřeje Sekory, loutky a pro malé děti film O včelích medvídcích.

 •  
 • 08.04.2003 - 10.04.2003  Malování kraslic a ...   - 5. ročník ukázky tradičních rukodělných prací s možností vyzkoušet si je - jak malí, tak velcí.

 •  
 • 17.05.2003 09:00  Mezinárodní den muzeí 2003   - pořádá Mezinárodní rada muzeí - ICOM, den otevřených dveří do muzea a jeho expozic, muzejní videoprojekce - nové videofilmy Muzea JAK.

 •  
 • 30.05.2003 14:00  Provádění v Rolnickém domě a hospodářství   - prohlídka s průvodcem ve stálé expozici muzea u příležitosti 194. Jízdy králů ve Vlčnově.

 •  
 • 11.06.2003 - 13.06.2003  Musaionfilm 2003   - 6. ročník videopřehlídky muzeí ČR, Malý sál Domu kultury v Uh. Brodě. Na přehlídce budou uvedeny snímky Etnofilmu Čadca 2002, součástí přehlídky je vernisáž výstavy: „Josef Braun - fotografie 1901-1911“ (středa 11. června 2003, 19.00 hodin) a kulturní pořady v Atriu muzea (11. a 12. června 2003, od 20.00).

 •  
 • 11.06.2003 19:00 - 21.09.2003  Josef Braun - fotografie 1901-1910   - výstava je uspořádána ve spolupráci s Etnografickým ústavem MZM Brno, vernisáž proběhne v rámci videopřehlídky muzeí ČR Musaionfilm 2003.

 •  
 • 14.06.2003 17:00  Slavnostní koncert Komorního sboru Dvořák   - u příležitosti 15. výročí založení sboru, Sloupový sál muzea.

 •  
 • 25.06.2003  Vystoupení zahraničních folklorních souborů   - Atrium muzea, program dle MFF Strážnice 2003, dopoledne.

 •  
 • 30.07.2003 16:30  Zakletá princezna   - historická humoreska Skupiny historického šermu renesance a gotiky „REGO“ z Vrchlabí, Atrium muzea.

 •  
 • 12.09.2003 17:00 - 16.11.2003  Jan Černý   - ženy, madony, andělé. Sloupový sál.

 •  
 • 13.09.2003 09:00  Den evropského dědictví 2003   - pořádá Sdruž. hist. sídel Čech, Moravy a Slezska (SHSCMS), den otevřených dveří do muzea a jeho expozic, prohlídka Japonská zahrady, muzejní videoprojekce - Musaionfilm 2003.

 •  
 • 03.10.2003 - 02.01.2004  Dětské odívání v 1. pol. XX. století   - výstava lidových a měšťanských textilií z depozitářů muzea.

 •  
 • 10.10.2003 17:00  Karel Demel - Geneze Labyrintu světa   - premiérová výstava prací předního českého grafika.

 •  
 • 15.10.2003 - 16.10.2003  Morava na křižovatce duchovních proudů 16. a 17. století   - 24. Mezinárodní komeniologické kolokvium. Velký sál Domu dětí a mládeže Svět v Uh. Broděsoučástí kolokvia je kulturní pořad s folklorní tematikou (15. října 2003).

 •  
 • 18.11.2003 09:00 - 21.11.2003  Nové videofilmy Muzea JAK v Uh. Brodě   - projekce nejnovějších videofilmů Videotéky MJAKUB pro školy a veřejnost (s výkladem). Nová škola expozice muzea.
  9.00 - 12.00 (školy), 13.00 - 15.00 (veřejnost).

 •  
 • 02.12.2003 - 03.12.2003  Mikulášské perníčky a ...   - ukázky tradičních rukodělných prací s možností vyzkoušet si je - jak malí, tak velcí. Stará škola expozice muzea.

 •  
 • 09.12.2003 16:30  Vánoční vazba   - aranžování vánočních ozdob, přednáška s praktickými ukázkami Ing. Simeony Šimkové. Stará škola expozice muzea.

 •  
 • 30.11.2004  ADVENTNÍ ČAS V MUZEU   dřevořezba figurek k domácímu betlému, perníčky, předení vlny a lnu na kolovrátcích, kramplování vlny, malba na skle. Otevřeno od 9.00 - 13.00, 15.00 - 19.00

 •  
 • 01.12.2004  ADVENTNÍ ČAS V MUZEU   Paličkovaná krajka, dřevořezba figurek k domácímu betlému, perníčky, baňky polepované slámou, vyřezávání dřevěných ozdob, malba na skle. Otevřeno ve středu 9.00 - 13.00, 15.00 - 19.00

 •  
 • 14.01.2005 - 27.02.2005  Absolventky FAMU   výstava fotografií 4 absolventek katedry umělecké fotografie. - Velký výstavní sál. Veronika Pátková - "Lidské pocity v ptačím světě", 2002 - 2004 Marie Zachovalová - "Šleglov - vesnice v Sudetech", 1995 - 2004 Petra Steinerová - "Ženy", 2002 - 2004 Lucie Chrástková - "…", …

 •  
 • 27.01.2005 - 01.03.2005  Kosočtverec   (vernisáž ve čtvrtek 27.1.2005 v 17.00 hod.). - Malý výstavní sál. Kosočtverec kolem nás - různý pohled na známý geometrický tvar očima moravských výtvarníků

 •  
 • 04.02.2005 - 08.02.2005  Fašank 2005   Festival masopustních tradic v obci Strání na Uherskobrodsku, 18. ročník. Pátek 4.2.2005 - zahájení, pondělí 7.2.2005 - videoprojekce, úterý 8.2.2005 - závěrečné fašankové obchúzky, pochovávání basy.

 •  
 • 11.03.2005 - 05.06.2005  Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století   (vernisáž v pátek 11.3.2005 v 17.00 hod.) - Sloupový sál, Velký výstavní sál, Malý výstavní sál. Diváci se na výstavě setkají mimo jiné se jmény D. Jurkoviče, J. Uprky, B. Jaroňka, M. Jiránka, J. Špillara, V. Špály, J. Čapka, P. Janáka, F. Kysely, A. Procházky, E. Filly, A. Strnadela, K. Svolinského, J. Trnky, F. Hudečka, V. a I. Vaculkových, V. Vašíčka, J. Beránka, J. Ambrůze, P. Kvíčaly, D. Medka a P. Hally. Výstavu doplňuje promítání kolekce dokumentárních filmů z archivu a z vlastní tvorby Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě, které se vztahují k tématu lidové kultury či folklorismu.

 •  
 • 15.03.2005 - 16.03.2005  Kraslice 2005   Ukázka lidové výroby zvykoslovných předmětů. - Expozice muzea. 9.00 - 12.00 a 15.00 - 19.00 hodin

 •  
 • 31.03.2005 18:00  Komenský: Bůh, vesmír, člověk.   Přednáška z projekcí Ing. Rostislava Rajchla (Hvězdárna DK,Uh. Brod) v Červeném salonku muzea (budova ředitelství)

 •  
 • 01.04.2005  Pozvánka na představení nové knihy   Ve sloupovém sále Muzea J.A. Komenského vám autor Petr Zemek představí a zájemcům i podepíše svou novou knihu Bartoškova kronika. Bude zde i k prodeji za 310,- Kč.

 •  
 • 14.05.2005  Mezinárodní den muzeí 2005   Den otevřených dveří do muzea. - Expozice muzea. 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

 •  
 • 21.05.2005 19:00  Příběhy písní vyzpívané   - představení nové sbírky písní z Uherskobrodska v rámci Muzejní noci 2005 sobota 21. května 2005 19.00 - 2.00

 •  
 • 28.05.2005  Rolnický dům a hospodářství čp. 57 ve Vlčnově   Provádění usedlostí v rámci 196. Jízdy králů. - Vlčnov

 •  
 • 01.06.2005 - 03.06.2005  8. ročník videopřehlídky muzeí ČR   Malý sál DK Uh. Brod, středa - pátek

 •  
 • 16.06.2005 - 24.07.2005  Výtvarné práce dětí a dospělých DDM Uh. Brod   (vernisáž ve čtvrtek 16.6.2005 v 16.30 hod) - Sloupový sál. Keramika, paličkovaná krajka, kresby a malby.

 •  
 • 17.06.2005 - 11.09.2005  Experiment 2   (vernisáž čtvrtek 16.6.2005 v 17.00 hod., úvodní slovo: prof. Pavel Floss kulturní program: Marie Rosenfeldová -kytara, Pavel Popelka - gajdy). - Velký výstavní sál. Výstava současné malby - pokus o hledání společných malířských principů: Marie Nováková, Kateřina Pinďáková, Jana Rozková, Doris Windlin

 •  
 • 28.06.2005 - 09.10.2005  Krajka   (vernisáž v úterý 28.6.2005 v 17.00 hod.). - Malý výstavní sál. Výstava ze sbírek Etnografického ústavu MZM Brno

 •  
 • 11.09.2005  Den evropského dědictví 2005   Téma: "Nový život v historickém prostředí". - Expozice muzea. den otevřených dveří do muzea - neděle 9.00 - 12.00, 13.00-16.00

 •  
 • 30.09.2005 - 08.01.2006  Z obou stran Javořiny   Výstava historických kořenů československé vzájemnosti. - Velký výstavní sál.

 •  
 • 20.10.2005 - 05.02.2006  Obrazy Emila Holuba ve sbírkách Muzea JAK v Uh. Brodě   (vernisáž ve čtvrtek 20.10.2005 v 17.00 hod.). - Malý výstavní sál. Výstava obrazů ze sbírek Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě

 •  
 • 29.11.2005 - 30.11.2005  Adventní čas v muzeu 2005   Ukázka lidové výroby zvykoslovných předmětů. - Expozice muzea, úterý a středa 9.00 - 12.00 a 15.00 - 19.00 hodin

 •  
 

 
Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
Všechna práva vyhrazena © 2000-2015
 
hosting zajišťuje: www.KvalitniHosting.cz