Výstava:
„The Holocaust through the Eyes of Czech Children“ aneb České děti vystavují v U.S.A.

Na počátku prosince 2000 proběhla v Muzeu holocaustu v Los Angeles za přítomnosti 300 hostů zvláštní akce. Jednalo se o vernisáž kolekce kreseb nazvané „Holocaust Through Czech Children's Eyes“ („Holocaust očima českých dětí“). Jednotlivé obrazy byly vytvořeny rukama českých dětí v rámci výtvarných soutěží, které od roku 1996 každoročně vyhlašuje Vzdělávací oddělení Památníku Terezín.

Impuls k jejich konání dala bývalá vězenkyně terezínského ghetta, paní Hana Greenfieldová. V září 2000 přišla s návrhem na uspořádání této výstavy a brzy byla sestavena kolekce 26 kreseb, která spolu s katalogy odcestovala v polovině listopadu do Muzea holocaustu v Los Angeles.

Výstava není jen zachycením utrpení pramenícího z dějinné tragédie, pojmenované holocaust, ale pokud byste procházeli kolem jednotlivých obrazů, tak jak jsou za sebou sestaveny, zjistili byste, že se Vám něco snaží vyprávět, že sledují jistou vývojovou linii. Nejprve na nás z rámů hledí obličeje plné beznaděje, zoufalství, nezodpovězených otázek ´Proč?´, sledujeme pochmurné obrázky ukazující uloupené dětství, hračky, rodiče. Postupně však tyto neutěšené scény přecházejí v tušení určité možnosti, že někde vpředu, v budoucnosti existuje naděje a je zakončena pevnou vírou v nový, šťastný život.
Tyto vjemy pak návštěvníkovi navozuje kromě konkrétních obrazů i barevné ladění kreseb. Od tmavé, černé a šedé ponurosti se dostáváme až k veselým odstínům oranžové.

Dětská kolekce obrazů, jejímž cílem je seznámit americký národ s tím, jak vnímají tragédii holocaustu české děti, započala svoji pouť v Los Angeles, dále pokračovala na Floridě, v New Jersey a v dalších městech a v květnu 2002 byla instalována v Park East Synagogue v New Yorku, kde se koná pod záštitou Generálního konzulátu České republiky.

 

 Seznam výtvarných prací a jejich autorůKateřina Borecká - „Děti války nechtějí“
Kateřina Borecká - „Děti války nechtějí“
Antůšková Daniela - „Touha po domově“
Bartošová Martina - „Domů“
Beránková Jitka - „Princezny s hvězdami se nesmějí zabíjet“
Blažková Ivana - „Budeme žít?“, „Čtyři barvy“
Borecká Kateřina - „Děti války nechtějí“
Brandová Růžena - „Stíny minulosti“
Brunclíková Michaela - „Vzpomínky na rodiče“
Brůnová Lenka - „Ještě je naděje“
Dudková Kamila - „Proč“
Holá Alena - „Křič“
Hlobeňová Anna - „Pomůže mi někdo?“
Kaplanová Soňa - „Děti byly, jsou a budou“
Knapová Kateřina - „Světlo“
Koubová Tereza - „Marné volání“
Machová Veronika - „Žijeme!“
Marková Lucie - „Naděje a život“
Musilová Pavlína - „Světlo pro život“
Němcová Kateřina - „Paprsek života“
Paterová Barbora - „Mamino, vrať se nám“
Slabý Jaromír - „Co nás čeká“
Šárik Josef - „Vzpomínky na život“
Šlorová Michaela - „Žít a přežít“
Štorchová Martina - „Naděje“
Vančová Michaela - „Zrození“
Zahajský Zbyněk - „Žít a přežít“

more photographs >>

 

  
© 2000-2001 Falcomp
www.falcomp.cz
All rights reserved