Výstava:
„How to fill time...“

Mladí autoři kreseb by rádi pozvali návštěvníky na procházku časem. Nebude to však procházka zábavná. Bude to cesta strastiplná a složitá, jež poutníkům, kteří ji museli projít, přinesla mnoho obtíží a mnoho utrpení. Přesto je možno na jejím konci nalézt světlo a naději.

Možná jsme ve Vás vzbudili zájem se dovědět, kudy a kam budou Vaše kroky směřovat. Pouť začíná v době před několika tisíci lety, v době putování židovského národa, v době počátků židovského náboženství.

Poté, co se Židé stali obyvateli i evropských zemí, po mnoha letech naplněných malými i většími konflikty s jejich okolím, přišlo něco daleko horšího. Válka. Světová válka, již druhá ve 20. století, se nesla ve znamení snahy o vyhubení židovského národa a dalších skupin našich spoluobčanů. Přes obrovské oběti se tomu tak naštěstí nestalo.

Pak přišla svoboda. Ani to nebyla doba jednoduchá. Pro mnohé z přeživších byla naplněna ročarováním z reality poválečného života. Opět přišel boj o existenci a neutonutí ve vlastních vzpomínkách a smutku. Ale lidské pokolení je silné a se stíny vlastní minulosti se dovede vypořádat.


Toto vše bylo zachyceno v kresbách vytvořených v rámci výtvarné soutěže Vzdělávacího oddělení Památku Terezín pod názvem „Jak plyne čas“. Své práce zaslali do soutěže žáci a studenti téměř ze všech koutů naší vlasti. Vtiskli do nich svou touhu a přání: Společně se všemi, kteří si budou jejich díla prohlížet, usilovat o to, aby se obdobná strastiplná pouť nemohla opakovat.

Výstava se koná pod záštitou paní Hany Greenfieldové, bývalé vězenkyně terezínského ghetta, Osvětimi a Bergen-Belsenu.

 

 Seznam kreseb vystavených v kolínské synagozeKolekce kreseb „Jak plyne čas“ v prostorách kolínské synagogy. V popředí triptych Jozefa Šárika z Litoměřic „Cesta za žlutým motýlem I., II., III.“
Kolekce kreseb „Jak plyne čas“ v prostorách kolínské synagogy. V popředí triptych Jozefa Šárika z Litoměřic „Cesta za žlutým motýlem I., II., III.“
L. Cízová - „Jak plyne čas“
A. Drozdová, I. Ducháčková, T. Černá, M. Křenová - „Kořeny   a legendy - Izrael a vinice“
P. Poustecká, B. Nerudová - „Osudová zkouška - ghetto   Terezín“
A. Denalucová, K. Hodková, L. Houdová - „Přežili jsme -   vzpomínáme pro budoucnost“
K. Němcová - „Vysvobození I., II.“, „Touha“
J. Šárik - „Cesta za žlutým motýlem I., II., III.“
E. Šatrová - „Jinam“, „Mí mě tu našli“, „Co dělat?“
M. Vinšová - „Vyvedení z Egypta“
E. Matuláková - „Proč tu jsme?“
J. Balatová - „Nezapomeneme“
V. Šarkadyová, R. Pikardová - „Ať je mír ve Vašich   domovech“
K. Protivová - „Mojžíš vede svůj lid“
H. Čámská - „Současný domov beze zbraní“
B. Opavová - „Jak plyne čas“
P. Olšovská - „Cesta“, „Volání o pomoc“, „Láska“
B. Koláčková - „Naděje“
J. Vorobel - „Synagogální chanuková menora“
J. Jechová, M. Karas, E. Bednářová - „Věčná pouť“
T. Proch - „Slzy hořkosti, bolesti, štěstí“
B. Pichňová - „Těžká zkouška“
J. Zajoncová - „Cesta - křivda - bolest I., II., III.“
L. Mikesková, R. Fuchsová - „Světla“
L. Brůnová - „Věčný boj o existenci I., II., III.“
L. Jourová - „Dlouhá je cesta za štěstím“

more photographs >>

 
 
 

  
© 2000-2001 Falcomp
www.falcomp.cz
All rights reserved