Skanzen Soubor lidových staveb Vysočina
Vítáme Vás Historie Expozice AkcePohlednice Diskuze \"" English version

 
 
   
 Poloha
Poloha tohoto objektu
 Pohlednice
Pošlete svým známým elektronickou pohlednici, např. tuto:
 
Vysočina, vodní mlýn ze 16. století
 
Poslat tuto pohlednici

 
 Reklama
 
 Anketa
  Jste spokojen(a) s rychlostí načítání těchto stránek?
 
Ano  (20958)
Ne  (4468)

 Kontaktujte nás
  Napište nám - jakýkoli svůj názor na náš server.
Oznamte chybu - je-li kdekoli na našich stránkách chyba, budeme velmi rádi, když nám to sdělíte.
Přidejte záznam - do jakékoli z našich sekcí, a to zdarma.
 
 
 
Popis

 
 • Veselý kopec - Osada volně rozptýlených zemědělských usedlostí v původním krajinném prostředí doplněná lidovými technickými památkami na vodní pohon (mlýn s varnou povidel, olejna, pila, stupník na tlučení třísla, aj.). Přenesené objekty a expozice v nich přinášejí svědectví o životě a způsobu hospodaření drobných zemědělců od poloviny 19. století do první poloviny 20. století. Veselý Kopec je místem, kde se pořádají také četné kulturní programy. První expozice byly zpřístupněny v roce 1972
 • Vstupní usedlost - Obytná část je účelovou stavbou, ve které se nachází celkové provozní zázemí. Obklopují ji přenesené hospodářské stavby (sýpka, stodola, chlívek, ovčín a výměnek).
 • Výměnek ze Širokého dolu - Kopie výměnku, na původním místě byl součástí většího statku. Na Veselém Kopci se zde nachází hospůdka.
 • Usedlost z Lezníku - Objekt přenesený z Poličska, čtyřboká zástavba dvora. Expozice je datována do poloviny 19. století. Připomíná nejen práci v zemědělství, ale i domácké tkalcování a také způsob přípravy pokrmů na otevřeném ohni.
 • Polygonální stodola ze Sádku - Přenesená čtrnáctiboká stodola pocházející z roku 1680. Uvnitř jsou umístěny různé povozy a sáně.
 • Loutkařská maringotka rodiny Kopeckých - Maringotka patřila loutkářské rodině Vojtěcha Kopeckého, potomka legendárního Matěje Kopeckého.
 • Usedlost čp. 4 "U Pilných" - soukromý objekt - Doklad jedné z nejstarších usedlostí v oblasti Železných hor. K této usedlosti přísluší i roubený haltýř sloužící k chlazení potravin.
 • Suška lnu a ovoce - Přenesené selské sušárny z Pasek a ze Stříteže.
 • Hájenka z Kozojed - Obydlí panského hajného, trojdílný roubený dům z konce 18. století.
 • Včelín - Kopie včelínu, různé druhy úlů, uvnitř ukázka předmětů sloužících včelařům.
 • Chalupa bezzemka - Kopie původního objektu z Kameniček, původně suška lnu, od konce 19. století obydlí nejchudších vrstev.
 • Vodní pila z Dolní Sloupnice - Pila zvaná jednuška s horizontálně uloženým řezným lisem byla na původním místě postavena v roce 1854.
 • Vodní olejna z Damašku u Pusté Rybné - Na původním místě stála od konce 18. století, sloužila k lisování oleje především ze lněného semene. Zařízení bylo poháněno vodní silou.
 • Bělidlo z Přívratu - Roubený objekt z první poloviny 19. století, který sloužil k bělení plátna.
 • Vodní mlýn s varnou povidel - Na tomto místě byl vodní mlýn postaven před rokem 1580, v roce 1909 však vyhořel do základů. V roce 1977 byl mlýn obnoven přenesením mlýna z Oldřetic. Instalováno je české složení a stoupa na kroupy. Ke mlýnu je přistavěna varna povidel z Klešic u Heřmanova Městce, kde pracovala na vodní pohon do roku 1929. Obytná expozice mlýna je datována do třetí čtvrtiny 19. století.
 • Sekernická dílna - Vybavení sekernické dílny rodiny Vondáčkových z Dachova je umístěno v bývalé roubené kolně se sýpkou.
 • Stupník na tlučení třísla - Pochází ze začátku 19. století a na Veselý Kopec byl přenesen z Klešic u Heřmanova Městce. Zařízení sloužící k drcení smrkové kůry a získávání třísla pro kuželuhy.
 • Mičkova chalupa z Herálce pod Žákovou horou - Na původním místě byla postavena v roce 1821. Doklad typického domu drobného zemědělce z oblasti Horácka. Expozice je datována do první čtvrtiny 20. století.
 • Gregorova dílna z Herálce - Kopie původní dílny, která byla postavena kolem roku 1940. Sloužila k výrobě různých užitkových předmětů ze dřeva (hrábě, valchy, dlabaná korýtka a necičky, násady, aj.)
 • Usedlost z Mokré Lhoty u Nových Hradů - Kopie selského statku postaveného na původním místě v polovině 18. století. Klasicistní podoba štítu pochází z přestavby v roce 1866, obytná část s chlévy je vyzděná z opuky. Expozice je datována do počátku 50. let 20. století.
 • Dům bezzemka z Dolního Újezdu u Litomyšle - Kopie původního objektu pocházejícího z roku 1737. Objekt je nyní využíván k provozním účelům.
 • Betlém Hlinsko - Ojedinělý urbanistický celek dochovaný ve středu města s převážně roubenou zástavbou pocházející z poloviny 18. století. Původními obyvateli byli drobní řemeslníci, především hrnčíři a tkalci. Počátkem roku 1989 získal 12 objektů Památkový ústav Pardubice a byla započata jejich rekonstrukce. V roce 1995 pak byla část Betléma prohlášena památkovou rezervací. Expozice jsou věnovány ukázkám bydlení a práce drobných městských řemeslníků, prodejnám upomínkových předmětů a jeden z objektů je využíván pro pořádání tématických výstav.
 • Domek čp. 180 - První písemná zmínka o tomto objektu pochází z roku 1790. V polovině 19. století zde bývalo pekařství, nyní je objekt využíván jako pokladna a prodejna upomínkových předmětů.
 • Domek čp. 62 - Nejmenší dochovaný domek této části Betléma, postaven v roce 1777 F. Vtípilem. Původně celý roubený, ve 20. letech 20. století stěny komory vyzděny. Obydlí drobných řemeslníků, v průběhu 19. století příbytek manufakturních a později továrních dělníků. Expozice je věnována bydlení rodiny dělníka pracujícího v textilní továrně na přelomu 19. a 20. století.
 • Domek čp. 134 - Větší roubené stavení z druhé poloviny 18. století má trojdílnou dispozici. V 19. století zde bylo řeznictví, nyní slouží jako prodejna bylinek a keramiky.
 • Domek čp. 159 - Patří k nejstarším dochovaným domům v Betlémě. Na záklopovém prkně je uveden letopočet 1765. Expozice je datována do první poloviny 19. století a je věnována domácnosti domáckého tkalce. Ve světnici je vyhřívací pec a v síni ohniště ''pod komínem''.
 • Domek čp. 158 - Přízemní roubený objekt pocházející z poloviny 18. století. Má obytnou světnici, síň a dvě komory. Součástí síně je fragment černé kuchyně. Expozice je datována do počátku 20. století a návštěvníci v ní naleznou domácnost výrobce dřevěných soustružených hraček.
 • Domek čp. 162 - Přízemní roubený objekt z poloviny 18. století, ke stavení náležel i pozemek s ložiskem hrnčířské hlíny a vystavěnou hrnčířskou pecí. Mistr Oliva zde vyráběl hrnčířské zboží až do počátku 19. století. Domek je využíván jako prosto pro pořádání tématických výstav.
 • Domek čp. 361 - Roubené, podezděné stavení. Kolem roku 1800 zde pracoval hrnčíř F. Bielovský, od druhé poloviny 19. století se objekt stal příbytkem tkalců. V současné době bude domek procházet úpravami pro další využití.
 • Domek čp. 157 - Hospoda u sv. Huberta (soukromý objekt)
  Roubený objekt hospody byl postaven v roce 1994 podle půdorysu původního objektu ve Stabilním katastru z roku 1839. Po přestavbě objektu v polovině 19. století zůstalo totiž zachováno pouze menší křídlo původního objektu.
 • Kupecký krám - Kopie domku čp. 141 stojícího v blízkosti Betléma, v části zvané Podkostelí. Objekt je majetkem Městského úřadu Hlinsko a je v něm umístěna učebna výtvarného objektu ZUŠ Hlinsko.
 • Domek čp. 161 - Roubený objekt pocházející z poloviny 18. století, místo přiležitostných výstav.
 • Domek čp. 318 - Z větší části zděný objekt v kterém je umístěna pilníkářská dílna z Křižánek.
 • Domek čp. 182 - Zděný objekt s klasicistním průčelím, využíván jako konzervátorská dílna SLS Vysočina.
 • Vodní kovací hamr - Zpřístupněný vodní kovací hamr připomíná zaniklou železářskou výrobu. Na hamr je napojena mlýnice s ukázkou zařízení na výrobu jahel a krup.
 • Žejdlíkvoa truhlářská dílna ze Svratouchu - Roubený objekt s vybavenou truhlářskou dílnou. Zajímavými exponáty je pila "jednuška" na ruční pohon z roku 1864 a hodiny pod vikýřem, které mají celodřevěný mechanismus.
 • Kopie rumpálové studny ze Skály -
 • Kolářská dílna - V přeneseném roubeném objektu je instalováno zařízení kolářské dílny.

 

 
Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
Všechna práva vyhrazena © 2000-2015
 
hosting zajišťuje: www.KvalitniHosting.cz