Hrad Cornštejn
Vítáme Vás HistoriePohledniceUbytování Diskuze \"" English version

Hrad Cornštejn
Adresa:  Zřícenina hradu Cornštejn, Hradní 1
66945  Bítov
Telefon:  515 282 211
Email:  znojmuz@znojmuz.cz

 
 
 

Poslední aktualizace:  3.10.2006
Poloha tohoto objektu
 

Jihomoravský kraj, vzdušnou čarou 25 km severozápadně od města Znojmo.
 
Zobrazit detailní polohu

toto je negarantovaný záznam ...

Fotky

 

Autor: Ivana Mikulcová
Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Autor: Ivana Mikulcová
Poslat jako elektronickou pohlednici
 
Popis

Hrad Cornštejn byl vybudován v I. polovině 14. století na strategické poloze západní strany kopcovitého výběžku ze tří stran obtékaného řekou Dyjí, poblíž místa dřívějšího pravěkého hradiště. Jeho jméno je nejspíše odvozeno z německého Zohn (hněv) a Stein (kámen, skála), tím měla být vyjádřena síla i pevnost hradu. Vznikl na území původního hradského obvodu Bítovska, které přešlo koncem 13. století jako zástava do rukou Lichtenburků. Poprvé se uvádí v listině markraběte Karla z 31. května 1343, kterou dovolil Smilovi, Čeňkovi a Janovi z Lichtenburka rozdělit jejich léno - hrady Bítov a Cornštejn - na tři díly. Cornštejn postavil zřejmě otec Smila a Čeňka, Raimund z Lichtenburka někdy ve 20. létech 14. století se souhlasem krále Jana Lucemburského pro posílení rodového Bítova a k ochraně cesty na Vranov. Před rokem 1348 hrad držel spolu se Štítary a zaniklými Přiblovicemi Jindřich z Lichtenburka. V polovině 14. století vznikl o hrad spor mezi Lichtenburky a pány z Hradce, avšak k roku 1363 se Lichtenburkové opět uvádějí jako jeho držitelé. Tehdy byl Cornštejn podstatně rozšířen, zejména o předhradí, a zdokonalen hradní palác. Roku 1422 hrad údajně padl do rukou husitů. Po husitských válkách přistavěli Lichtenburkové k severní straně nový palác se sálem ve II. patře. Jejich mocenské postavení vzrostlo ve 40. letech 15. století do té míry, že Jan z Lichtenburka dokázal vést boj se sousedními Rakousy a s římským králem Fridrichem. Několik let se táhnoucí spory byly roku 1445 ukončeny smírem, kterým byl Jan králem Fridrichem vzat na milost. Od roku 1460 držel Cornštejn Hynek z Lichtenburka a na Bítově, který odmítl přísahat věrnost králi Jiřímu z Poděbrad a podporován papežem Piem II. zahájil v roce 1463 otevřenou vzpouru. Jiří z Poděbrad hrad r. 1464 oblehl a jeho dobývání, řízené hejtmanem Oldřichem Mládencem z Miličína, trvalo téměř rok. Obranu hradu vedl rytíř Jan Šarovec. V polovině roku 1465 byl Cornštejn králem dobyt, Lichtenburkům konfiskován a lénem udělen Jindřichovi Krajíři z Krajku. Jeho syn Wolfgang jej opravil a nově opevnil. Opevnění bylo rozšířeno i o bašty proti dosahu soudobého dělostřelectva. Po roce 1526 hrad opět přechází do vlastnictví Lichtenburků a k Bítovu. Za jejich panství bylo v roce 1542 opevnění Cornštejna v souvislosti s tureckým nebezpečím naposled posíleno. Krátce na to, roku 1576, změnil hrad majitele a připojením k Bítovu zanikla potřeba dále jej udržovat. Od konce 16. století je hrad pustý. Jako součást bítovského panství přecházel Cornštejn postupně do vlastnictví Jankovským z Vlašimi (1617), hrabatům z Daunu (1788), počátkem 20. století zdědili panství Haugvicové. R 1906 je prodali Janu Ladislavovi Zamoyskému, který je postoupil knížeti Františkovi Radzivillovi. V roce 1912 získal panství Jiří ml. svobodný pán Haase z Hasenfelsu, jemuž zůstalo až do zestátnění po II. světové válce. Nynější podoba hradu je výsledkem jeho rozsáhlé rekonstrukce, kterou v 70. letech 20. století provádělo tehdejší Krajské středisko stá ...
 
Zobrazit celý text tohoto popisu

 
Zajímavost

Mohutná zřícenina středověkého hradu s nádhernými výhledy na hladinu Vranovské přehrady, v létě koupání.
 
Kulturní akce

V současné době se v tomto objektu nekonají žádné kulturní akce, případně nás o nich jejich pořadatel neinformoval. 
Otevírací doba

červenec, srpen: denně 1000 - 1800
 
Vstupné

25,- plné * 15,- snížené
 
Prohlídkové okruhy

S průvodcem, 45 min., nevíce 25 návštěvníků
 

 

 
 
Doplňkové služby

Rezervace prohlídek, prodej suvenýrů.
 
Foto, kamera

zdarma * zdarma
 
Bez bariér

ne
 
Parkování

1 km (zdarma) * 1 km (zdarma)
 
Provozovatel

Jihomoravské muzeum ve Znojmě
 
Vlakbus

Stanice bus: Bítov (300 m)
Stanice vlak: Šumná (12 km)
Vyhledat autobusové spojení
Vyhledat vlakové spojení

 
 

  


  • Hotel Kárník
Nachází se v klidné zóně na „ZLATÉM KŘÍŽI“ města Znojma.
V dosahu hotelu:
  • znojemský hrad, muzeum, historické podzemí (vše ve vzdálenosti do 200 m)
  • Gránické údolí a Národní park PODYJÍ
  • možnost vyžití při degustaci vín ve znojemském regionu, lze zajistit posezení ve vinných sklípcích i pro větší skupiny
  • největší vinotéka v ČR
  • pěší i cyklo - turistika
  • přehrady: Znojemská přehrada (400 m), Vranov nad Dyjí (22 km), Jevišovice (16 km), Výrovická přehrada (10 km)
  • squasch, tenis, vyjížďky na koních ...

 
Telefon:515 226 826 
Podrobnější údaje >>>

Podrobnější
údaje >>>
Adresa:Zelenářská 25, Znojmo
Email: hotel.karnik@seznam.cz
Jazyky:
Rezervace:telefon, email
Ceny:750
Kapacita:41+4

 
Vyhledat další možnosti ubytování ...
 
 
 

 

 

 
 
 
   Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
 
   Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
   Všechna práva vyhrazena © 2000-2015