Zámek Jičín
Vítáme Vás Historie Diskuze \"" English version

Zámek Jičín
Adresa:  Valdštejnovo náměstí 1
50601  Jičín
Telefon:  493 532 204
Email:  muzeumhry@seznam.cz

 
 
 

Poslední aktualizace:  29.8.2006
Poloha tohoto objektu
 

Hradecký kraj, ve městě Jičín.
 
Zobrazit detailní polohu

toto je negarantovaný záznam ...
Popis

V místech dnešního zámku stávaly měšťanské domy, z nichž jeden posloužil majiteli panství, Mikuláši Trčkovi z Lípy, který město koupil roku 1487 jako panské sídlo. Dům byl koncem 16. století (asi 1587) rozšířen o vedlejší stavby a radikálně přestavěn pop roce 1606 Zikmundem Smiřickým ze Smiřic (+ 1608) a jeho syny Jaroslavem a Albrechtem Janem. Tato nová zámecká budova, tvořící zhruba čtvrtinu dnešního areálu, určila již základní dispozici pozdější velkolepé přestavby. Areál byl dvoupatrový, čtyřkřídlý, s arkádami kolem obdélníkového nádvoří a s arkýři v nárožích (tento zámek částečně zachován v západní části dnešního komplexu).Mohutným výbuchem střelného prachu poškozený zámek v roce 1620 byl opraven Albrechtem z Valdštejna, který Jičín získal roce 1623 s úmyslem učinit jej středem frýdlantského vévodství. Proto roku 1624 vykoupil další sousední domy až k frýdlantské bráně. Průčelní kulisu, dvakrát delší oproti původní, přizpůsobil starší pozdně renesanční stavbě opakováním nárožně polygonální věžice. Práce vedl Andrea Spezza, na dokončení se pak podílel Giavanni Pieroni a posléze Nicolo Sebregondi. Vévodské sídlo bylo dokončeno až po smrti Valdštejna, patrně roku 1638, kdy Jičín vlastnil Rudolf von Tiefenbach. Zámek vytvořil velký, téměř čtvercový blok seskupený kolem starého západního a nového východního reprezentativního nádvoří a nového jižního hospodářského dvora uzavřeného konírnami. Z této podoby zámku zůstaly zachovány kromě základních hmot zejména třípodlažní arkády západního nádvoří, arkády v přízemí východního nádvoří, jeho hladká jižní strana s branou do západního nádvoří, brána do ulice Smiřických a některé detaily. Zámek byl poškozen požárem v roce 1681, znovu vyhořel roku 1768. Tento požár si vynutil opravu, při níž došlo k zásadní změně podoby průčelí zámku. Do roku 1775 snad upravil Filip Heger průčelí pro Trautmannsdorfy do dnešního pozdně barokního vzhledu (dva rizality s tympanony v průčelí do náměstí, úpravy ostatních fasád, mansardová střecha, snesen střední arkýř a štíty, zděné schodiště na obloucích do panské oratoře v kostele). Roku 1809 opětovně požárem poškozený zámek byl opatřen novým vnitřním vybavením, z něhož zvlášť vyniká konferenční salonek tří císařů z doby před rokem 1813, zařízený v souvislosti s četnými návštěvami vůdců protinapoleonské aliance.
 
Kulturní akce

V současné době se v tomto objektu nekonají žádné kulturní akce, případně nás o nich jejich pořadatel neinformoval. 
Otevírací doba

Celoročně: pondělí - pátek 900 - 1700, sobota - neděle 900 - 1200, 1230 - 1700

 
Vstupné

Muzeum: 30,- plné * 15,- snížené * 60,- rodinné
Galerie: 20-30,- plné * 10,- snížené
 
Prohlídkové okruhy

Samostatně.
 

 

 
 
Doplňkové služby

Rezervace prohlídek, prodej upomínkových předmětů
 
Foto, kamera

50 * ne
 
Bez bariér

ne
 
Parkování

100 m (placené) * 100 m (placené)
 
Provozovatel

Okresní muzeum a galerie Jičín
 

  


 

 
Vyhledat možnosti ubytování ...
 
 
 

 

 

 
 
 
   Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
 
   Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
   Všechna práva vyhrazena © 2000-2015