Skanzen Soubor lidových staveb Vysočina
Vítáme Vás HistorieExpoziceAkcePohlednice Diskuze \"" English version

Skanzen Soubor lidových staveb Vysočina
Adresa:  Příčná 350
53901  Hlinsko v Čechách
Telefon:  469 326 415
Email:  sls.vysocina@atlas.cz, sls.vysocina@tiscali.cz, http://www.pupce.cz; welcome.to/vysocina

 
 
 

Poslední aktualizace:  20.2.2006
Poloha tohoto objektu
 

Pardubický kraj, vzdušnou čarou 20 km jižně od města Chrudim.
 
Zobrazit detailní polohu

toto je negarantovaný záznam ...

Fotky

 

Hájenka z Kozojed, v pozadí sušárna lnu a sušárna ovoce
Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Vodní mlýn ze 16. století
Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Interiér bělidla lněného plátna
Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Vodní olejna z Damašku
Poslat jako elektronickou pohlednici
 
Popis

Soubor lidových staveb Vysočina je jedinou rozsáhlejší expozicí lidového stavitelství v přírodě na území východních Čech. Jeho zvláštnost spočívá v tom, že jednotlivé expoziční celky se nacházejí v několika osadách obce Vysočina a ve městě Hlinsku. První objekty byly zpřístupněné v roce 1972. Na Veselém Kopci se koná pravidělně velké množství kulturních akcí, přibližujících jak se dřív žilo. Na Veselém Kopci je expozice způsobu života, bydlení a práce drobných rolníků, na Svobodných Hamrech najdeme např. vodní hamr, mlýn, hospodu a barokní zámeček, v Možděnicích řemeslné dílny (truhlář, bednář, aj.) a školu a v Betlému Hlinsko domy městských řemeslníků a dělníků (hrnčířů, tkalců, ševců, hračkárů, aj.).
 
Veselý Kopec - ukázka lidového stavitelství z oblasti českomoravského pomezí a Železných hor. Jednotlivé zemědělské usedlosti jsou volně rozptýleny v původním krajinném prostředí a dokládají způsob života a hospodaření drobných rolníků od poloviny 19. století do poloviny 20. století. Lidové technické památky na vodní pohon tvoří ojedinělý soubor.
 
Svobodné Hamry - osada, která vznikla kolem železárny již ve středověku. Zaniklou železářskou výrobu připomíná vodní kovací hamr. Za povšimnutí stojí roubená hospoda s datováním do roku 1794 a barokní zámeček z 18. století. V minulosti zde pobývali slavní malíři F. Kaván a G. Macoun.
 
Betlém Hlinsko - ve středu města Hlinska na pravém břehu řeky Chrudimky se nachází jedinečné seskupení roubených objektů, které zde vznikaly v průběhu několika desítek let od poloviny 18. století. Obyvateli těchto domků byli drobní řemeslníci, především hrnčíři a tkalci. V roce 1989 se započalo s rekonstrukcí vybraných objektů, ve kterých jsou umístěny expozice dokládající bydlení a dílny lidových řemeslníků.
 
Jak se dřív žilo

 
Vánoce, aneb svátky největší radosti

Zimní čas
Vánoční svátky jsou pro nás dodnes opředeny kouzlem a náladou vzájemné vstřícnosti a lidské blízkosti, jsou výrazem lidské lásky, přátelství a touhy po lásce nejbližších i přátelství vzdálenějších. Pojďme a zastavme se na chvíli, vychutnejme vánoční atmosféru, připomeňme si kořeny a tradice.

Předvánoční a vánoční čas je prostoupen řadou obyčejů a magických praktik, jejichž smysl je nám již dnes vzdálený. Přesto mají schopnost podmaňovat si nás a uchvacovat. Vánoční svátky jsou tak snad jedinými svátky v roce, kdy jsme ochotni zapomenout na všední shon a nalézt si čas na ohlédnutí. Jedinými svátky v roce, kdy alespoň na chvilku pociťujeme spojitost s těmi, kteří žili před námi ...

V dobách předkřesťanských v tomto čase naši předci oslavovali zimní slunovrat, návrat životadárného světla, příslib probouzející se přírody. Křesťanství přineslo víru ve zrození Spasitele - narození Božího syna panenské matce. V lidovém prostředí došlo k prostoupení předkřesťans ...
 

Zobrazit celý text tohoto popisu

 
Expozice

 • Veselý kopec - Osada volně rozptýlených zemědělských usedlostí v původním krajinném prostředí doplněná lidovými technickými památkami na vodní pohon (mlýn s varnou povidel, olejna, pila, stupník na tlučení třísla, aj.). Přenesené objekty a expozice v nich přinášejí svědectví o životě a způsobu hospodaření drobných zemědělců od poloviny 19. století do první poloviny 20. století. Veselý Kopec je místem, kde se pořádají také četné kulturní programy. První expozice byly zpřístupněny v roce 1972
 • Vstupní usedlost - Obytná část je účelovou stavbou, ve které se nachází celkové provozní zázemí. Obklopují ji přenesené hospodářské stavby (sýpka, stodola, chlívek, ovčín a výměnek).
 • Výměnek ze Širokého dolu - Kopie výměnku, na původním místě byl součástí většího statku. Na Veselém Kopci se zde nachází hospůdka.
 • Usedlost z Lezníku - Objekt přenesený z Poličska, čtyřboká zástavba dvora. Expozice je datována do poloviny 19. století. Připomíná nejen práci v zemědělství, ale i domácké tkalcování a také způsob přípravy pokrmů na otevřeném ohni.
 • Polygonální stodola ze Sádku - Přenesená čtrnáctiboká stodola pocházející z roku 1680. Uvnitř jsou umístěny různé povozy a sáně.
 • Loutkařská maringotka rodiny Kopeckých - Maringotka patřila loutkářské rodině Vojtěcha Kopeckého, potomka legendárního Matěje Kopeckého.
 • Usedlost čp. 4 "U Pilných" - soukromý objekt - Doklad jedné z nejstarších usedlostí v oblasti Železných hor. K této usedlosti přísluší i roubený haltýř sloužící k chlazení potravin.
 • Suška lnu a ovoce - Přenesené selské sušárny z Pasek a ze Stříteže.
 • Hájenka z Kozojed - Obydlí panského hajného, trojdílný roubený dům z konce 18. století.
 • Včelín - Kopie včelínu, různé druhy úlů, uvnitř ukázka předmětů sloužících včelařům.
 • Chalupa bezzemka - Kopie původního objektu z Kameniček, původně suška lnu, od konce 19. století obydlí nejchudších vrstev.
 • Vodní pila z Dolní Sloupnice - Pila zvaná jednuška s horizontálně uloženým řezným lisem byla na původním místě postavena v roce 1854.
 • Vodní olejna z Damašku u Pusté Rybné - Na původním místě stála od konce 18. století, sloužila k lisování oleje především ze lněného semene. Zařízení bylo poháněno vodní silou.
 • Bělidlo z Přívratu - Roubený objekt z první poloviny 19. století, který sloužil k bělení plátna.
 • Vodní mlýn s varnou povidel - Na tomto místě byl vodní mlýn postaven před rokem 1580, v roce 1909 však vyhořel do základů. V roce 1977 byl mlýn obnoven přenesením mlýna z Oldřetic. Instalováno je české složení a stoupa na kroupy. Ke mlýnu je přistavěna varna povidel z Klešic u Heřmanova Městce, kde pracovala na vodní pohon do roku 1929. Obytná expozice mlýna je datována do třetí čtvrtiny 19. století.
 • Sekernická dílna - Vybavení sekernické dílny rodiny Vondáčkových z Dachova je umístěno v bývalé roubené kolně se sýpkou.
 • Stupník na tlučení třísla - Pochází ze začátku 19. století a na Veselý Kopec byl přenesen z Klešic u Heřmanova Městce. Zařízení sloužící k drcení smrkové kůry a získávání třísla pro kuželuhy.
 • Mičkova chalupa z Herálce pod Žákovou horou - Na původním místě byla postavena v roce 1821. Doklad typického domu drobného zemědělce z oblasti Horácka. Expozice je datována do první čtvrtiny 20. století.
 • Gregorova dílna z Herálce - Kopie původní dílny, která byla postavena kolem roku 1940. Sloužila k výrobě různých užitkových předmětů ze dřeva (hrábě, valchy, dlabaná korýtka a necičky, násady, aj.)
 • Usedlost z Mokré Lhoty u Nových Hradů - Kopie selského statku postaveného na původním místě v polovině 18. století. Klasicistní podoba štítu pochází z přestavby v roce 1866, obytná část s chlévy je vyzděná z opuky. Expozice je datována do počátku 50. let 20. století.
 • Dům bezzemka z Dolního Újezdu u Litomyšle - Kopie původního objektu pocházejícího z roku 1737. Objekt je nyní využíván k provozním účelům.
 • Betlém Hlinsko - Ojedinělý urbanistický celek dochovaný ve středu města s převážně roubenou zástavbou pocházející z poloviny 18. století. Původními obyvateli byli drobní řemeslníci, především hrnčíři a tkalci. Počátkem roku 1989 získal 12 objektů Památkový ústav Pardubice a byla započata jejich rekonstrukce. V roce 1995 pak byla část Betléma prohlášena památkovou rezervací. Expozice jsou věnovány ukázkám bydlení a práce drobných městských řemeslníků, prodejnám upomínkových předmětů a jeden z objektů je využíván pro pořádání tématických výstav.
 • Domek čp. 180 - První písemná zmínka o tomto objektu pochází z roku 1790. V polovině 19. století zde bývalo pekařství, nyní je objekt využíván jako pokladna a prodejna upomínkových předmětů.
 • Domek čp. 62 - Nejmenší dochovaný domek této části Betléma, postaven v roce 1777 F. Vtípilem. Původně celý roubený, ve 20. letech 20. století stěny komory vyzděny. Obydlí drobných řemeslníků, v průběhu 19. století příbytek manufakturních a později továrních dělníků. Expozice je věnována bydlení rodiny dělníka pracujícího v textilní továrně na přelomu 19. a 20. století.
 • Domek čp. 134 - Větší roubené stavení z druhé poloviny 18. století má trojdílnou dispozici. V 19. století zde bylo řeznictví, nyní slouží jako prodejna bylinek a keramiky.
 • Domek čp. 159 - Patří k nejstarším dochovaným domům v Betlémě. Na záklopovém prkně je uveden letopočet 1765. Expozice je datována do první poloviny 19. století a je věnována domácnosti domáckého tkalce. Ve světnici je vyhřívací pec a v síni ohniště ''pod komínem''.
 • Domek čp. 158 - Přízemní roubený objekt pocházející z poloviny 18. století. Má obytnou světnici, síň a dvě komory. Součástí síně je fragment černé kuchyně. Expozice je datována do počátku 20. století a návštěvníci v ní naleznou domácnost výrobce dřevěných soustružených hraček.
 • Domek čp. 162 - Přízemní roubený objekt z poloviny 18. století, ke stavení náležel i pozemek s ložiskem hrnčířské hlíny a vystavěnou hrnčířskou pecí. Mistr Oliva zde vyráběl hrnčířské zboží až do počátku 19. století. Domek je využíván jako prosto pro pořádání tématických výstav.
 • Domek čp. 361 - Roubené, podezděné stavení. Kolem roku 1800 zde pracoval hrnčíř F. Bielovský, od druhé poloviny 19. století se objekt stal příbytkem tkalců. V současné době bude domek procházet úpravami pro další využití.
 • Domek čp. 157 - Hospoda u sv. Huberta (soukromý objekt)
  Roubený objekt hospody byl postaven v roce 1994 podle půdorysu původního objektu ve Stabilním katastru z roku 1839. Po přestavbě objektu v polovině 19. století zůstalo totiž zachováno pouze menší křídlo původního objektu.
 • Kupecký krám - Kopie domku čp. 141 stojícího v blízkosti Betléma, v části zvané Podkostelí. Objekt je majetkem Městského úřadu Hlinsko a je v něm umístěna učebna výtvarného objektu ZUŠ Hlinsko.
 • Domek čp. 161 - Roubený objekt pocházející z poloviny 18. století, místo přiležitostných výstav.
 • Domek čp. 318 - Z větší části zděný objekt v kterém je umístěna pilníkářská dílna z Křižánek.
 • Domek čp. 182 - Zděný objekt s klasicistním průčelím, využíván jako konzervátorská dílna SLS Vysočina.
 • Vodní kovací hamr - Zpřístupněný vodní kovací hamr připomíná zaniklou železářskou výrobu. Na hamr je napojena mlýnice s ukázkou zařízení na výrobu jahel a krup.
 • Žejdlíkvoa truhlářská dílna ze Svratouchu - Roubený objekt s vybavenou truhlářskou dílnou. Zajímavými exponáty je pila "jednuška" na ruční pohon z roku 1864 a hodiny pod vikýřem, které mají celodřevěný mechanismus.
 • Kopie rumpálové studny ze Skály -
 • Kolářská dílna - V přeneseném roubeném objektu je instalováno zařízení kolářské dílny.

 
Zajímavost

Na Veselém Kopci se koná pravidělně velké množství kulturních akcí, přibližujících jak se dřív žilo.
 
Kulturní akce


Nezobrazovat loňské akce ...

 • 14.12.2002 - 05.01.2003  Betlém Vánoční   - výstava ve všech roubených objektech, lidové betlémy, unikátní mechanický betlém R.Frinty, Betlém.
 • 15.02.2003 10:00  Masopust   - tradiční masopustní obchůzku na Veselém Kopci předvede vesnická skupina z Vortové u Hlinska. V 1000 bude slavnostně uděleno povolení k obchůzce a průvod masek vykročí mezi jednotlivé roubené objekty, tento obřad bude zopakován ještě jednou ve 1300. Návštěvníci si budou moci prohlédnout všechny tradiční masky: laufra, ženušku, turky, slaměné, rasa s kobylkou, kominíky i židy. Během obchůzky se však musí připravit i na nejrůznější žerty masek, ke kterým například od pradávna patří i pomazání obličeje zvláštním „mazadlem“. V 1500 se masky shromáždí k závěrečnému obřadu, vyslechnou „masopustní testament“, ve kterém budou vzpomenuty „hříchy“ jichž se dopustila maska kobylky. Maska kobylky pak bude obřadně „poražena“ a masopustní obchůzku ukončí veselý tanec všech masek. Návštěvníci si samozřejmě budou moci prohlédnout i jednotlivé expozice Souboru lidových staveb Vysočina na Veselém Kopci, které budou otevřeny do 1530. Budou mít možnost nákupu drobných upomínkových předmětů, drátované keramiky a tiskovin. Občerstvení pro návštěvníky je připraveno ve stylové hospůdce „Na vejměnku“ přímo v areálu muzea. Po tomto programu je Veselý Kopec uzavřen až do 19. dubna 2003.
  Bližší informace: PhDr.Ilona Vojancová, tel. 469 326 411, ilona.vojancova@atlas.cz.
 • 08.04.2003 - 27.04.2003  Velikonoce na Betlémě   - výstava ve všech roubených objektech přibližující tradiční obyčeje. Betlém Hlinsko.
 • 19.04.2003 - 31.10.2003  Masopust držíme   - tradiční masopustní obchůzka na Hlinecku a její proměny v současnosti. Veselý kopec.
 • 19.04.2003 - 31.10.2003  ... aby se vědělo   - výstava ve statku z Mokré Lhoty věnovaná 30. výročí založení SLS Vysočina. Veselý kopec.
 • 19.04.2003 10:00 - 21.04.2003  Velikonoce na Veselém kopci   - výstava ve všech objektech: kraslice, pečivo, zvyky. Předvádění výroby velikonočních předmětů, prodej. Od 10:00 do 15:00. Veselý kopec.
 • 06.05.2003 - 25.05.2003  Malované skleněné lahvičky, přírodní a skleněné šperky   - výstava autorek Kateřiny Pachlové z Chrudimi a Dagmar Kocůrkové z Hlinska v domku čp.162. Betlém Hlinsko.
 • 07.06.2003 09:00  Kouzlení s těstem   - ukázky pečení a přípravy tradičního pečiva: chleba , podplamenic, zvykoslovného pečiva, koláčů, buchet... Od 9:00 do 16:00. Veselý kopec.
 • 15.07.2003 - 31.10.2003  Z prádelníků našich babiček   - výstava prádla ze sbírek SLS Vysočina. Betlém Hlinsko.
 • 19.07.2003 09:00 - 20.07.2003  Veselokopecký jarmark   - prodej výrobků lidových výrobců, ukázky výroby, kulturní program. Od 9:00 do 16:00. Veselý kopec.
  Pozvání k účasti na tomto jarmarku přijala stovka lidových výrobců z České republiky a ze Slovenska. V prostředí muzea v přírodě budou mít návštěvníci příležitost obdivovat jejich výrobky a dovednost. Zastoupeny budou různá odvětví tradičních řemeslných technik, nebudou chybět kováři, keramici, dráteníci, tkalci, výrobci dřevěných užitných předmětů (např.hrábí, valch, kosišťat, vařeček, misek aj.), přírodních mýdel či podmaleb na skle a další. Návštěvníci mohou využít nejen občerstvení připravené v Hospodě na vejměnku přímo v areálu muzea, ale i nabídky pražených mandlí, oříšků, medového perníku či tradičního kynutého pečiva.
  Po oba dny na návštěvníky čeká kulturní program: v sobotu i neděli potěší svým divadelním uměním velké i malé diváky kočovná společnost ORFEUS z Prahy a vystoupení flašinetáře, v neděli 20.7. od 10,30 do 15,00 si mohou navíc všichni příchozí poslechnout jarmareční písničky v podání skupiny POULIČNÍCI z Tábora.
  Během jarmarku si návštěvníci mohou samozřejmě prohlédnout i všechny expozice v roubených objektech, včetně zajímavé výstavy „Masopust držíme“. Tato výstava je věnovaná historii i současnosti masopustních obchůzek na Hlinecku.
 • 16.08.2003 09:00 - 17.08.2003  Jak se dříve hospodařilo   - ukázky tradičního způsobu zpracování plodin, hospodaření, oživení objektů. Od 9:00 do 16:00. Veselý kopec.
 • 06.09.2003 10:00  Posvícení   - ukázky tradičních jídel a zvyků, kulturní program, vystoupení souboru. Od 10:00 do 15:00. Veselý kopec.
 • 15.09.2003 08:00 - 19.09.2003  Živá historie II.   - týden pro školy, ukázky tradičních řemesel, vyprávění o životě našich předků. Od 8:00 do 13:00. Betlém Hlinsko.
 • 04.10.2003 10:00  Koroptve motykou střílené   - ukázky tradičních pokrmů připravených z brambor. Od 10:00 do 15:00. Veselý kopec.
 • 29.11.2003 09:00 - 07.12.2003  Vánoce na Veselém kopci   - výstava ve všech objektech přibližující tradiční vánoční obyčeje, dárky, ozdoby, pečivo, ukázky výroby. Kulturní program. Otevřeno denně od 9:00 do 16:00. Veselý kopec.
 • 07.12.2003 10:00  Předvánoční jarmark   - Prodej výrobků lidových výrobců na závěr Vánoční výstavy. Od 10:00 do 15:00. Veselý kopec.
 • 13.12.2003 - 04.01.2004  Betlém vánoční   - výstava ve všech roubených objektech, lidové betlémy, unikátní mechanický betlém R.Frinty. Betlém Hlinsko.
 • 07.02.2004 10:00 - 07.02.2004 16:00  Masopust   Tradiční obchůzka masopustního průvodu v podání vesnické skupiny ze Studnic u Hlinska.
 • 24.04.2004 - 31.10.2004  Domácí dřevovýroba na Hlinecku   Výstava ve statku z Mokré Lhoty věnovaná historii lidové dřevovýroby.
 • 24.04.2004 10:00 - 24.04.2004 15:00  Zahájení sezóny na Veselém Kopci   Kulturní program.
 • 05.06.2004 09:00 - 05.06.2004 16:00  Dřevo pro radost i užitek   Ukázky tradiční výroby především užitných výrobků ze dřeva.
 • 17.07.2004 09:00 - 18.07.2004 16:00  Veselokopecký jarmark   Prodej výrobků lidových výrobců, kulturní program.
 • 14.08.2004 09:00 - 15.08.2004 16:00  Jak se dříve stavělo   Ukázky tradičních stavebních technik a postupů.
 • 11.09.2004 10:00 - 11.09.2004 15:00  Posvícení   Tradičních jídla a zvyky, kulturní program.
 • 02.10.2004 10:00 - 02.10.2004 15:00  Bramborová sobota   Podzimní zpracování plodin, lidová jídla z brambor.
 • 27.11.2004 - 05.12.2004  Vánoce na Veselém Kopci   Výstava ve všech objektech přibližující lidové zvyky, dárky, ozdoby, pečivo, kulturní program.
 • 05.12.2004 09:00 - 05.12.2004 15:00  Předvánocní jarmark   Prodej výrobků lidových výrobců.
 • 22.01.2005  Masopust   Tradiční obchůzka masopustního průvodu v podání vesnické skupiny z Vortové u Hlinka, od 10 do 16 hodin. Veselý Kopec
 • 22.03.2005 - 10.04.2005  Velikonoce na Betlémě   Výstava ve všech roubených objektech, která přibližuje tradiční lidové zvyky. Betlém Hlinsko
 • 23.04.2005  Přišlo jaro do vsi   Jarní práce na poli a v hospodářství, dětské hry, kulturní program, od 10 do 15 hodin. Veselý Kopec.
 • 23.04.2005 - 31.10.2005  Domácká dřevovýroba na Hlinecku   Výstava ve statku z Mokré Lhoty věnovaná historii lidové dřevovýroby. Veselý Kopec
 • 04.06.2005  Hrnčířská sobota   Ukázky tradičního hrnčířského řemesla, prodej výrobků, od 9 do 16 hodin. Veselý Kopec.
 • 18.06.2005 - 31.10.2005  A já pořád kdo to tluče ...   Výstava v domku čp.162 věnovaná bednářství. Betlém Hlinsko
 • 16.07.2005 - 17.07.2005  Veselokopecký jarmark   Prodej výrobků lidových výrobců, kulturní program, od 9 do 16 hodin. Veselý Kopec.
 • 20.08.2005 - 21.08.2005  Jak se dříve hospodařilo   Ukázky tradičního způsobu zpracování zemědělských plodin, od 9 do 16 hodin. Veselý Kopec.
 • 10.09.2005  Posvícení   Tradiční jídla a zvyky, kulturní program, od 10 do 15 hodin. Výstava ve všech objektech přibližující lidové zvyky, dárky, ozdoby, pečivo, kulturní program. Otevřeno denně od 8 do 16 hodin. Veselý Kopec.
 • 19.09.2005 - 23.09.2005  Živá historie IV.   Týden pro školy, ukázky tradičních řemesel, vyprávění o životě našich předků. Betlém Hlinsko.
 • 01.10.2005  Bramborová sobota   Příležitost k ochutnání tradičních bramborových jídel a dozvědět se vše o pěstování, použití i uskladnění brambor, od 10 do 15 hodin. Výstava ve všech objektech přibližující lidové zvyky, dárky, ozdoby, pečivo, kulturní program. Otevřeno denně od 8 do 16 hodin. Veselý Kopec
 • 26.11.2005 - 04.12.2005  Vánoce na Veselém Kopci   Výstava ve všech objektech přibližující lidové zvyky, dárky, ozdoby, pečivo, kulturní program. Otevřeno denně od 8 do 16 hodin. Veselý Kopec
 • 04.12.2005  Předvánoční jarmark   Prodej výrobků lidových výrobců, od 9 do 15 hodin. Veselý Kopec
 • 10.12.2005 - 01.01.2006  Betlém vánoční   Výstava ve všech roubených objektech, lidové betlémy, unikátní mechanický betlém R.Frinty. Betlém Hlinsko.
 
Otevírací doba

1. a 2. okruh:
19. - 30. duben: denně kromě pondělí 1000 - 1600
květen - srpen: denně kromě pondělí 900 - 1700
září, říjen: denně kromě pondělí 1000 - 1600
 
3. okruh:
červenec - srpen: otevřeno na požádání, info v pokladně na Veselém Kopci
 
4. okruh:
leden - březen: úterý - pátek 900 - 1200, 1300 - 1600, sobota 900 - 1100
duben - prosinec: denně kromě pondělí 900 - 1200, 1300 - 1600
Jindy pouze po předchozí dohodě.
 
Vstupné

1. okruh: 30,- plné * 20,- snížené * 15,- děti, studenti, při kulturních akcích příplatek 40,- plné a 25,- snížené
2. okruh: 5,- plné * 3,- snížené
3. okruh: 5,- plné * 3,- snížené
4. okruh: 20,- plné * 10,- snížené
 
Prohlídkové okruhy

Samostatně, nebo s průvodcem, nejvíce 45 návštěvníků. 1. okruh: 90 min., 2. okruh: 30 min.; 3. okruh: 30 min.; 4. okruh: 60 min.
 

 

 
 
Doplňkové služby

Rezervace prohlídek, prodej upomínkových předmětů,
 
Foto, kamera

ne * ne
 
Bez bariér

omezeně
 
Parkování

400 m * 400 m
za poplatek (parkoviště provozuje OÚ Vysočina)
 
Provozovatel

Národní památkový ústav Praha, územní odborné pracoviště v Pardubicích
 

  
 
 

 

 

 
 
 
   Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
 
   Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
   Všechna práva vyhrazena © 2000-2015