Skanzen Soubor lidových staveb Vysočina
Vítáme Vás HistorieExpoziceAkcePohlednice Diskuze \"" English version

Skanzen Soubor lidových staveb Vysočina
Adresa:  Příčná 350
53901  Hlinsko v Čechách
Telefon:  469 326 415
Email:  sls.vysocina@atlas.cz, sls.vysocina@tiscali.cz, http://www.pupce.cz; welcome.to/vysocina

 
 
 

Poslední aktualizace:  20.2.2006
Poloha tohoto objektu
 

Pardubický kraj, vzdušnou čarou 20 km jižně od města Chrudim.
 
Zobrazit detailní polohu

toto je negarantovaný záznam ...

Fotky

 

Hájenka z Kozojed, v pozadí sušárna lnu a sušárna ovoce
Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Vodní mlýn ze 16. století
Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Interiér bělidla lněného plátna
Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Vodní olejna z Damašku
Poslat jako elektronickou pohlednici
 
Popis

Soubor lidových staveb Vysočina je jedinou rozsáhlejší expozicí lidového stavitelství v přírodě na území východních Čech. Jeho zvláštnost spočívá v tom, že jednotlivé expoziční celky se nacházejí v několika osadách obce Vysočina a ve městě Hlinsku. První objekty byly zpřístupněné v roce 1972. Na Veselém Kopci se koná pravidělně velké množství kulturních akcí, přibližujících jak se dřív žilo. Na Veselém Kopci je expozice způsobu života, bydlení a práce drobných rolníků, na Svobodných Hamrech najdeme např. vodní hamr, mlýn, hospodu a barokní zámeček, v Možděnicích řemeslné dílny (truhlář, bednář, aj.) a školu a v Betlému Hlinsko domy městských řemeslníků a dělníků (hrnčířů, tkalců, ševců, hračkárů, aj.).
 
Veselý Kopec - ukázka lidového stavitelství z oblasti českomoravského pomezí a Železných hor. Jednotlivé zemědělské usedlosti jsou volně rozptýleny v původním krajinném prostředí a dokládají způsob života a hospodaření drobných rolníků od poloviny 19. století do poloviny 20. století. Lidové technické památky na vodní pohon tvoří ojedinělý soubor.
 
Svobodné Hamry - osada, která vznikla kolem železárny již ve středověku. Zaniklou železářskou výrobu připomíná vodní kovací hamr. Za povšimnutí stojí roubená hospoda s datováním do roku 1794 a barokní zámeček z 18. století. V minulosti zde pobývali slavní malíři F. Kaván a G. Macoun.
 
Betlém Hlinsko - ve středu města Hlinska na pravém břehu řeky Chrudimky se nachází jedinečné seskupení roubených objektů, které zde vznikaly v průběhu několika desítek let od poloviny 18. století. Obyvateli těchto domků byli drobní řemeslníci, především hrnčíři a tkalci. V roce 1989 se započalo s rekonstrukcí vybraných objektů, ve kterých jsou umístěny expozice dokládající bydlení a dílny lidových řemeslníků.
 
Jak se dřív žilo

 
Vánoce, aneb svátky největší radosti

Zimní čas
Vánoční svátky jsou pro nás dodnes opředeny kouzlem a náladou vzájemné vstřícnosti a lidské blízkosti, jsou výrazem lidské lásky, přátelství a touhy po lásce nejbližších i přátelství vzdálenějších. Pojďme a zastavme se na chvíli, vychutnejme vánoční atmosféru, připomeňme si kořeny a tradice.

Předvánoční a vánoční čas je prostoupen řadou obyčejů a magických praktik, jejichž smysl je nám již dnes vzdálený. Přesto mají schopnost podmaňovat si nás a uchvacovat. Vánoční svátky jsou tak snad jedinými svátky v roce, kdy jsme ochotni zapomenout na všední shon a nalézt si čas na ohlédnutí. Jedinými svátky v roce, kdy alespoň na chvilku pociťujeme spojitost s těmi, kteří žili před námi ...

V dobách předkřesťanských v tomto čase naši předci oslavovali zimní slunovrat, návrat životadárného světla, příslib probouzející se přírody. Křesťanství přineslo víru ve zrození Spasitele - narození Božího syna panenské matce. V lidovém prostředí došlo k prostoupení předkřesťans ...
 

Zobrazit celý text tohoto popisu

 
Expozice

 • Veselý kopec - Osada volně rozptýlených zemědělských usedlostí v původním krajinném prostředí doplněná lidovými technickými památkami na vodní pohon (mlýn s varnou povidel, olejna, pila, stupník na tlučení třísla, aj.). Přenesené objekty a expozice v nich přinášejí svědectví o životě a způsobu hospodaření drobných zemědělců od poloviny 19. století do první poloviny 20. století. Veselý Kopec je místem, kde se pořádají také četné kulturní programy. První expozice byly zpřístupněny v roce 1972
 • Vstupní usedlost - Obytná část je účelovou stavbou, ve které se nachází celkové provozní zázemí. Obklopují ji přenesené hospodářské stavby (sýpka, stodola, chlívek, ovčín a výměnek).
 • Výměnek ze Širokého dolu - Kopie výměnku, na původním místě byl součástí většího statku. Na Veselém Kopci se zde nachází hospůdka.
 • Usedlost z Lezníku - Objekt přenesený z Poličska, čtyřboká zástavba dvora. Expozice je datována do poloviny 19. století. Připomíná nejen práci v zemědělství, ale i domácké tkalcování a také způsob přípravy pokrmů na otevřeném ohni.
 • Polygonální stodola ze Sádku - Přenesená čtrnáctiboká stodola pocházející z roku 1680. Uvnitř jsou umístěny různé povozy a sáně.
 • Loutkařská maringotka rodiny Kopeckých - Maringotka patřila loutkářské rodině Vojtěcha Kopeckého, potomka legendárního Matěje Kopeckého.
 • Usedlost čp. 4 "U Pilných" - soukromý objekt - Doklad jedné z nejstarších usedlostí v oblasti Železných hor. K této usedlosti přísluší i roubený haltýř sloužící k chlazení potravin.
 • Suška lnu a ovoce - Přenesené selské sušárny z Pasek a ze Stříteže.
 • Hájenka z Kozojed - Obydlí panského hajného, trojdílný roubený dům z konce 18. století.
 • Včelín - Kopie včelínu, různé druhy úlů, uvnitř ukázka předmětů sloužících včelařům.
 • Chalupa bezzemka - Kopie původního objektu z Kameniček, původně suška lnu, od konce 19. století obydlí nejchudších vrstev.
 • Vodní pila z Dolní Sloupnice - Pila zvaná jednuška s horizontálně uloženým řezným lisem byla na původním místě postavena v roce 1854.
 • Vodní olejna z Damašku u Pusté Rybné - Na původním místě stála od konce 18. století, sloužila k lisování oleje především ze lněného semene. Zařízení bylo poháněno vodní silou.
 • Bělidlo z Přívratu - Roubený objekt z první poloviny 19. století, který sloužil k bělení plátna.
 • Vodní mlýn s varnou povidel - Na tomto místě byl vodní mlýn postaven před rokem 1580, v roce 1909 však vyhořel do základů. V roce 1977 byl mlýn obnoven přenesením mlýna z Oldřetic. Instalováno je české složení a stoupa na kroupy. Ke mlýnu je přistavěna varna povidel z Klešic u Heřmanova Městce, kde pracovala na vodní pohon do roku 1929. Obytná expozice mlýna je datována do třetí čtvrtiny 19. století.
 • Sekernická dílna - Vybavení sekernické dílny rodiny Vondáčkových z Dachova je umístěno v bývalé roubené kolně se sýpkou.
 • Stupník na tlučení třísla - Pochází ze začátku 19. století a na Veselý Kopec byl přenesen z Klešic u Heřmanova Městce. Zařízení sloužící k drcení smrkové kůry a získávání třísla pro kuželuhy.
 • Mičkova chalupa z Herálce pod Žákovou horou - Na původním místě byla postavena v roce 1821. Doklad typického domu drobného zemědělce z oblasti Horácka. Expozice je datována do první čtvrtiny 20. století.
 • Gregorova dílna z Herálce - Kopie původní dílny, která byla postavena kolem roku 1940. Sloužila k výrobě různých užitkových předmětů ze dřeva (hrábě, valchy, dlabaná korýtka a necičky, násady, aj.)
 • Usedlost z Mokré Lhoty u Nových Hradů - Kopie selského statku postaveného na původním místě v polovině 18. století. Klasicistní podoba štítu pochází z přestavby v roce 1866, obytná část s chlévy je vyzděná z opuky. Expozice je datována do počátku 50. let 20. století.
 • Dům bezzemka z Dolního Újezdu u Litomyšle - Kopie původního objektu pocházejícího z roku 1737. Objekt je nyní využíván k provozním účelům.
 • Betlém Hlinsko - Ojedinělý urbanistický celek dochovaný ve středu města s převážně roubenou zástavbou pocházející z poloviny 18. století. Původními obyvateli byli drobní řemeslníci, především hrnčíři a tkalci. Počátkem roku 1989 získal 12 objektů Památkový ústav Pardubice a byla započata jejich rekonstrukce. V roce 1995 pak byla část Betléma prohlášena památkovou rezervací. Expozice jsou věnovány ukázkám bydlení a práce drobných městských řemeslníků, prodejnám upomínkových předmětů a jeden z objektů je využíván pro pořádání tématických výstav.
 • Domek čp. 180 - První písemná zmínka o tomto objektu pochází z roku 1790. V polovině 19. století zde bývalo pekařství, nyní je objekt využíván jako pokladna a prodejna upomínkových předmětů.
 • Domek čp. 62 - Nejmenší dochovaný domek této části Betléma, postaven v roce 1777 F. Vtípilem. Původně celý roubený, ve 20. letech 20. století stěny komory vyzděny. Obydlí drobných řemeslníků, v průběhu 19. století příbytek manufakturních a později továrních dělníků. Expozice je věnována bydlení rodiny dělníka pracujícího v textilní továrně na přelomu 19. a 20. století.
 • Domek čp. 134 - Větší roubené stavení z druhé poloviny 18. století má trojdílnou dispozici. V 19. století zde bylo řeznictví, nyní slouží jako prodejna bylinek a keramiky.
 • Domek čp. 159 - Patří k nejstarším dochovaným domům v Betlémě. Na záklopovém prkně je uveden letopočet 1765. Expozice je datována do první poloviny 19. století a je věnována domácnosti domáckého tkalce. Ve světnici je vyhřívací pec a v síni ohniště ''pod komínem''.
 • Domek čp. 158 - Přízemní roubený objekt pocházející z poloviny 18. století. Má obytnou světnici, síň a dvě komory. Součástí síně je fragment černé kuchyně. Expozice je datována do počátku 20. století a návštěvníci v ní naleznou domácnost výrobce dřevěných soustružených hraček.
 • Domek čp. 162 - Přízemní roubený objekt z poloviny 18. století, ke stavení náležel i pozemek s ložiskem hrnčířské hlíny a vystavěnou hrnčířskou pecí. Mistr Oliva zde vyráběl hrnčířské zboží až do počátku 19. století. Domek je využíván jako prosto pro pořádání tématických výstav.
 • Domek čp. 361 - Roubené, podezděné stavení. Kolem roku 1800 zde pracoval hrnčíř F. Bielovský, od druhé poloviny 19. století se objekt stal příbytkem tkalců. V současné době bude domek procházet úpravami pro další využití.
 • Domek čp. 157 - Hospoda u sv. Huberta (soukromý objekt)
  Roubený objekt hospody byl postaven v roce 1994 podle půdorysu původního objektu ve Stabilním katastru z roku 1839. Po přestavbě objektu v polovině 19. století zůstalo totiž zachováno pouze menší křídlo původního objektu.
 • Kupecký krám - Kopie domku čp. 141 stojícího v blízkosti Betléma, v části zvané Podkostelí. Objekt je majetkem Městského úřadu Hlinsko a je v něm umístěna učebna výtvarného objektu ZUŠ Hlinsko.
 • Domek čp. 161 - Roubený objekt pocházející z poloviny 18. století, místo přiležitostných výstav.
 • Domek čp. 318 - Z větší části zděný objekt v kterém je umístěna pilníkářská dílna z Křižánek.
 • Domek čp. 182 - Zděný objekt s klasicistním průčelím, využíván jako konzervátorská dílna SLS Vysočina.
 • Vodní kovací hamr - Zpřístupněný vodní kovací hamr připomíná zaniklou železářskou výrobu. Na hamr je napojena mlýnice s ukázkou zařízení na výrobu jahel a krup.
 • Žejdlíkvoa truhlářská dílna ze Svratouchu - Roubený objekt s vybavenou truhlářskou dílnou. Zajímavými exponáty je pila "jednuška" na ruční pohon z roku 1864 a hodiny pod vikýřem, které mají celodřevěný mechanismus.
 • Kopie rumpálové studny ze Skály -
 • Kolářská dílna - V přeneseném roubeném objektu je instalováno zařízení kolářské dílny.

 
Zajímavost

Na Veselém Kopci se koná pravidělně velké množství kulturních akcí, přibližujících jak se dřív žilo.
 
Kulturní akce


Zobrazit také loňské akce ...

   
  Otevírací doba

  1. a 2. okruh:
  19. - 30. duben: denně kromě pondělí 1000 - 1600
  květen - srpen: denně kromě pondělí 900 - 1700
  září, říjen: denně kromě pondělí 1000 - 1600
   
  3. okruh:
  červenec - srpen: otevřeno na požádání, info v pokladně na Veselém Kopci
   
  4. okruh:
  leden - březen: úterý - pátek 900 - 1200, 1300 - 1600, sobota 900 - 1100
  duben - prosinec: denně kromě pondělí 900 - 1200, 1300 - 1600
  Jindy pouze po předchozí dohodě.
   
  Vstupné

  1. okruh: 30,- plné * 20,- snížené * 15,- děti, studenti, při kulturních akcích příplatek 40,- plné a 25,- snížené
  2. okruh: 5,- plné * 3,- snížené
  3. okruh: 5,- plné * 3,- snížené
  4. okruh: 20,- plné * 10,- snížené
   
  Prohlídkové okruhy

  Samostatně, nebo s průvodcem, nejvíce 45 návštěvníků. 1. okruh: 90 min., 2. okruh: 30 min.; 3. okruh: 30 min.; 4. okruh: 60 min.
   

   

   
   
  Doplňkové služby

  Rezervace prohlídek, prodej upomínkových předmětů,
   
  Foto, kamera

  ne * ne
   
  Bez bariér

  omezeně
   
  Parkování

  400 m * 400 m
  za poplatek (parkoviště provozuje OÚ Vysočina)
   
  Provozovatel

  Národní památkový ústav Praha, územní odborné pracoviště v Pardubicích
   

    
   
   

   

   

   
   
   
     Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
   
     Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
     Všechna práva vyhrazena © 2000-2015